20.04.2018    09:56

Γ. Πατούλης: Τον πρώτο και κυρίαρχο ρόλο στη διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωσης πρέπει να τον έχουν οι δήμοι

«Πάγια θέση της ΚΕΔΕ είναι ότι τον πρώτο και κυρίαρχο ρόλο στα ζητήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης θα πρέπει να τον έχουν οι δήμοι», επισημαίνει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης. Και συμπληρώνει: «Μας βρίσκει κάθετα αντίθετους το γεγονός ότι κάποιοι προσπαθούν να επιβληθεί στους ΟΤΑ μέσω του νέου νομοσχεδίου υποχρεωτικό μοντέλο συλλογής και ακυρώνεται η αρμοδιότητά τους να αποφασίζουν οι ίδιοι για τη μέθοδο, με βάση τις τοπικές συνθήκες».

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε πως αποδίδει τα μέγιστα η αρμονική και αποδοτική συνεργασία των δήμων και της ΚΕΔΕ ανά την Ελλάδα με την ΕΕΑΑ για την υλοποίηση του προγράμματος και της στρατηγικής ανακύκλωσης. Με ένα δομημένο μηχανισμό οι ΟΤΑ αξιοποιούν τις παροχές της ΕΕΑΑ τόσο σε υλικοτεχνικό επίπεδο (κάδοι, απορριμματοφόρα) όσο και σε επίπεδο τεχνογνωσίας.

Παράλληλα οι οικονομίες κλίμακας που αναπτύσσονται είναι σημαντικές για το τελικό αποτέλεσμα καθώς προκύπτουν νέες θέσεις εργασίας, στηρίζονται παράπλευροι επαγγελματικοί κλάδοι ενώ παράλληλα βελτιώνεται η αισθητική και περιβαλλοντική εικόνα με σαφή οφέλη για τον τουρισμό ειδικά στα νησιά.η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί πρότυπο για τη σύμπραξη φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα  με στόχο την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού και με θετικό αναπτυξιακό πρόσημο.anakiklosi2

Ποια είναι όμως η ΕΕΑΑ

Η ανακύκλωση συσκευασιών στην Ελλάδα υλοποιείται από την Ελληνική Ένωση Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, το 2015 οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση 488 χιλιάδες τόνοι υλικών συσκευασίας και χαρτιού εντύπων, χάρη στα προγράμματα του Μπλε Κάδου και του Μπλε Κώδωνα με αύξηση της τάξης του 10% σε σχέση με το 2014.  Η EEAA ιδρύθηκε από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά ή κατασκευάζουν συσκευασίες, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή πρακτική και έχοντας ως σκοπό να διαχειριστεί με τον βέλτιστο τρόπο τους οικονομικούς πόρους που αυτές οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να διαθέσουν για την ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας των προϊόντων τους. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΑΑ αναπτύσσει σε όλη την Ελλάδα το πρόγραμμα των Μπλε Κάδων και το ξεχωριστό ρεύμα για την ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών στον Μπλε Κώδωνα.

anakiklosi1Το έργο της

H σημασία του έργου της ΕΕΑΑ φαίνεται και από το ότι έχει καταφέρει να καλύψει με τα έργα της σχεδόν το 96% του πληθυσμού της χώρας έχοντας συνεργασία με 315 ΟΤΑ. Τα αποτελέσματα αυτά επιφέρουν απτές αλλαγές και βελτιώσεις στην ποιότητα της καθημερινότητας των πολιτών, με προφανή περιβαλλοντικά οφέλη. Άλλωστε, οι πολίτες συμμετέχοντας ενεργά στο σύστημα ανακύκλωσης του Μπλε Κάδου και του Μπλε Κώδωνα, συμβάλλουν σημαντικά μεταξύ άλλων, στη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται για τελική διάθεση στους ΧΥΤΑ

Επιπλέον απόρροια του έργου της ΕΕΑΑ είναι το ότι για πρώτη φορά μετά το 2009, σημειώθηκε αύξηση κατά 10% των συνολικών ποσοτήτων που ανακυκλώθηκαν, κάτι που οφείλεται στην ανάπτυξη νέων έργων σε  Δήμους, αλλά και σε συστηματικές προσπάθειες Δήμων που αύξησαν τα δρομολόγια συλλογής. Τα αποτελέσματα ανακύκλωσης από τα έργα και τις δραστηριότητες της ΕΕΑΑ καλύπτουν τους ποσοτικούς στόχους της χώρας για τα Απόβλητα Συσκευασίας τόσο στο σύνολο της ανακύκλωσης συσκευασιών όσο και στα επιμέρους υλικά (χαρτί – χαρτόνι, πλαστικά, μέταλλα, ξύλο). Μοναδική εξαίρεση η γυάλινη συσκευασία που υστερεί στην επίτευξη του στόχου της και ειδικά για το υλικό αυτό αναπτύσσονται εντατικά ειδικές δράσεις (μπλε κώδωνες, ενημέρωση επιχειρήσεων – παραγωγών κλπ) ενώ παράλληλα έχουν υποβληθεί και συγκεκριμένες προτάσεις στην πολιτεία για την ενδυνάμωση της υποχρέωσης των παραγωγών στη χωριστή διαλογή και τη χρήση του μπλε κώδωνα.

Συνολικά, τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα, όσο και στις νησιωτικές περιοχές, λειτουργούν 32 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών με την οικονομική στήριξη της ΕΕΑΑ, ενώ οι συμβεβλημένες με το Σύστημα επιχειρήσεις έφτασαν τις 1.900, γεγονός που αποδεικνύει την υποστήριξη της ανακύκλωσης συσκευασιών από την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας και την εμπιστοσύνη της στο έργο της ΕΕΑΑ. Είναι σαφές πως δίχως την εμπλοκή της ΕΕΑΑ η ανακύκλωση στην Ελλάδα θα ήταν όνειρο θερινής νυκτός.