22.04.2018    15:33

Διαβάστε το σχέδιο για τα «κόκκινα» στεγαστικά

Η γενική θέση είναι ότι δεν υπάρχει συλλογική λύση στο πρόβλημα των «κόκκινων δανείων» .  Επίσης σύμφωνα με κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης δεν υπάρχει σχέδιο πώλησης προβληματικών δανείων σε distress funds. Για το λόγο αυτό έχει βρεθεί μια άλλη λύση.
Όπως εξηγεί κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος, στο bankingnews, με μεγάλη εμπειρία οι τράπεζες μαζί με την ΤτΕ θα κατηγοριοποιήσουν τα δάνεια.

-Τα στεγαστικά με τις εμπράγματες εξασφαλίσεις τους
-Τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τις εξασφαλίσεις τους
-Τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια τα οποία κατά βάση είναι κοινοπρακτικά
-Τα καταναλωτικά και πιστωτικές κάρτες

Το σχέδιο για τα στεγαστικά

Οι τράπεζες με εξειδικευμένες διεθνείς εταιρίες που ασχολούνται με την αξιοποίηση προβληματικών δανείων θα συνάψουν συνεργασίες.
Θα κατηγοριοποιήσουν σε ζώνες τις περιοχές όπου έχουν χορηγήσει δάνεια.  Π.χ. για να δώσουμε ένα παράδειγμα:
Η τράπεζα με την διεθνή εξειδικευμένη εταιρία θα αναλύσουν το πρόβλημα των στεγαστικών δανείων π.χ. στους Αμπελοκήπους Αθηνών.
Ας υποθέσουμε ότι μια τράπεζα έχει χορηγήσει 1000 στεγαστικά δάνεια από τα οποία τα 400 είναι εξυπηρετούμενα και τα 600 έχουν πρόβλημα στους Αμπελόκηπους.   Το πρώτο πράγμα που θα συμβεί είναι ότι η τράπεζα θα αρχίζει να αγοράζει ορισμένα ακίνητα για να δημιουργήσει αγορά και για να διαμορφώσει τιμές.
Εν συνεχεία θα κατηγοριοποιήσει τα προβλήματα μαζί με την εξειδικευμένη εταιρία.  Στις περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρξει κούρεμα σε στεγαστικά δάνεια π.χ. 25% αλλά θα μετατραπεί το υπόλοιπο 75% σε εξυπηρετούμενο.
Στις περιπτώσεις όπου αν επιμηκυνθεί ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου στα 100 χρόνια ελαχιστοποιώντας την δόση, το προβληματικό δάνειο θα καταστεί εκ νέου εξυπηρετούμενο.  Στις περιπτώσεις όπου οι δανειζόμενοι δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε την ελάχιστη δόση η τράπεζα θα αποκτάει την κυριότητα του σπιτιού και ο δανειζόμενος θα δίνει ενοίκιο στην τράπεζα – εξειδικευμένη διεθνή εταιρία.
Στις περιπτώσεις όπου η τράπεζα θα προτείνει μετεγκατάσταση π.χ. θα αγοράζει το ακίνητο στους Αμπελόκηπους και με ένα μηχανισμό θα προτείνει την μετεγκατάσταση σε άλλη περιοχή φθηνότερου κόστους και φθηνότερης αξίας ακινήτων.

Χθες ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης ανέφερε ότι η λύση για τα «κόκκινα» δάνεια θα παρουσιαστεί μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου.