22.09.2018    05:22

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 4,5% στο χονδρικό εμπόριο το πρώτο τρίμηνο του 2016

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο του 1ου τριμήνου 2016 παρουσίασε μείωση κατά 4,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 1ου τριμήνου 2015, ενώ σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του 4ου τριμήνου 2015 εμφάνισε πτώση κατά 8% σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Εποχικά Διορθωμένος (ως προς την επίδραση εποχικών γεγονότων, π.χ. έναρξη σχολικής περιόδου, εορτές, τουριστική περίοδος κ.λπ.) Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο του 1ου τριμήνου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 4ου τριμήνου 2015, υποχώρησε κατά 1,3%.

Επισημαίνεται ότι ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο του 4ου τριμήνου 2015, ο οποίος ανακοινώθηκε ως προσωρινός στο προηγούμενο Δελτίο Τύπου, λόγω νέων στοιχείων, έχει αναθεωρηθεί από 65 σε 64,9 και η ετήσια μεταβολή του από -1,8% σε -2%.