18.07.2018    21:12

Καρανίκας: Πρόεδρε τι F-16, εγώ μέχρι F-12 βλέπω…