17.12.2017    06:10

Καρανίκας: Πρόεδρε τι F-16, εγώ μέχρι F-12 βλέπω…