19.03.2018    05:14

Καρανίκας: Πρόεδρε τι F-16, εγώ μέχρι F-12 βλέπω…