15.10.2018    23:29

Καρανίκας: Πρόεδρε τι F-16, εγώ μέχρι F-12 βλέπω…