24.02.2019    08:13

Νέος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ ο Βασίλης Γεωργιάδης

H Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ συνεδρίασε και αφού έλαβε υπόψη της ότι έως τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ κατατέθηκε μία και μόνη εμπρόθεσμη και έγκυρη υποψηφιότητα, αποφάσισε να ανακηρύξει ως εκλεγέντα νέο Πρόεδρο της οργάνωσης το μοναδικό υποψήφιο κ. Βασίλειο Γεωργιάδη του Παναγιώτη.