19.11.2018    08:08

Ποιος αναλαμβάνει στη θέση του Ν. Σακελλαρίου στο ΣτΕ

Ο Πρόεδρος του ΣτΕ Ν. Σακελλαρίου συγκινησιακά φορτισμένος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, δήλωσε μόλις έκλεισαν οι κάμερες, και ύστερα από σχετική ερώτηση, ότι δεν έχει δεχθεί πιέσεις από την πλευρά της κυβέρνησης – ο ίδιος άλλωστε, όπως είπε «δεν ανήκει σε αυτούς που δέχονται πιέσεις» – ενώ διευκρίνισε ότι οι διασκέψεις του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου ως προς εκκρεμή ζητήματα μείζονος σημασίας, όπως του ασφαλιστικού, θα συνεχιστούν κανονικά υπό την προεδρία της αρχαιότερης αντιπροέδρου.

Να διευκρινιστεί ότι η κυρία Μαίρη Σαρπ είναι η αρχαιότερη στις διασκέψεις, ενώ γενικότερα στο δικαστήριο αρχαιότερος και εν δυνάμει μελλοντικός πρόεδρος είναι ο Αθανάσιος Ράντος.