17.01.2019    03:45

Σοκ από τη… μετανάστευση του ΤΙΤΑΝΑ στο εξωτερικό!

Σαν… κεραυνός εν αιθρία έπεσε η ανακοίνωση του ΤΙΤΑΝΑ, της μεγαλύτερης εγχώριας τσιμεντοβιομηχανίας, ότι μεταφέρει ουσιαστικά την έδρα των δραστηριοτήτωντης στο εξωτερικό, μην μπορώντας να αντέξει το εξαιρετικά δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στη χώρα και τις δυσκολίες χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης, ιδρύεται η θυγατρική ΤΙΤΑΝ CementInternational με έδρα το Βέλγιο, η οποία θα υποβάλει δημόσια πρόταση ανταλλαγής για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, οι οποίες στη συνέχεια θα διαπραγματεύονται στην αγορά του Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο EuronextΠαρισίων και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πρόκειται για μια απόφαση με ευρύτερες πολιτικές, οικονομικές και επιχειρηματικές προεκτάσεις και στην ουσία στέλνει το μήνυμα της αποτυχίας της οικονομικής πολιτικής προς την κυβέρνηση.

Η μεγαλύτερη τσιμεντοβιομηχανία της χώρας, ακολουθώντας το παράδειγμα της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, μέσω της ίδρυσης θυγατρικής εταιρείας στο εξωτερικό αλλά και της διαπραγμάτευσης των μετοχών σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, επιδιώκει να αποκτήσει πρόσβαση σε φθηνό δανεισμό και να περιορίσει το ρίσκο χώρας. Εξυπακούεται ότι από την απόφαση αυτή δεν επηρεάζεται η παραγωγική δραστηριότητα στα τρία εργοστάσια, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, στο Δρέπανο Αχαΐας και στο Καμάρι Δερβενοχωρίων Βοιωτίας, αλλά σε κάθε περίπτωση, η κίνηση αποτυπώνει την εικόνα απαξίωσης που έχει διαμορφωθεί στο εγχώριο επιχειρείν.

Η ΤΙΤΑΝ δραστηριοποιείται σε 14 χώρες και 5 ηπείρους, αποτελώντας έναν καθετοποιημένο παραγωγό τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών. Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους «παίκτες» στην αγορά τσιμέντου, έχοντας δραστηριότητες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ενώ κατέχει δεσπόζουσα θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική. Με αυτά τα δεδομένα, η εξασφάλιση χρηματοδότησης με ευνοϊκότερους όρους αποκτά καθοριστική σημασία τόσο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου στο μέλλον, όσο και για τη διαρκή εξασφάλιση του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος. Παράλληλα, ο Όμιλος διευκολύνει τη διεθνή επενδυτική κοινότητα να επενδύσει στον τίτλο του, καθώς αυτός πλέον θα είναι διαθέσιμος στο μεγαλύτερο χρηματιστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, μακροπρόθεσμα, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της εμπορευσιμότητας.