20.11.2019    00:38

Τα νέα όρια συνταξιοδότησης στο Δημόσιο – Πίνακες και παραδείγματα

Ενημερωτικό σημείωμα, αναφορικά με τις νέες συνθήκες, που δημιουργούνται στο συνταξιοδοτικό των εργαζομένων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εξέδωσε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σ’ αυτό αναλύονται με πίνακες και παραδείγματα, οι αλλαγές που επέρχονται στη Συνταξιοδοτική Νομοθεσία (νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, υπολογισμός σύνταξης βάσει του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος, όροι αυτοτελούς βασικής σύνταξης, κατώτατα όρια σύνταξης), βάσει των Ν.4336/2015 και 4337/2015.

Δείτε τους πίνακες με όλα τα όρια ηλικίας, τα ποσά και τα παραδείγματα