23.10.2019    17:18

«Όχι» σε ξένα πτυχία νομικής με μόλις δύο έτη φοίτησης – Έντονες αντιδράσεις από φοιτητές σε πανεπιστήμια της Κύπρου

Φρένο στα «λάιτ» πτυχία Νομικής που χορηγούνται από ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου, έπειτα από νομικές σπουδές μόλις δύο ετών, σε αποφοίτους άλλων σχολών έβαλε η Ελλάδα.

Σύμφωνα με Τα Νέα, ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) δημοσίευσε -στις 8 Ιουνίου- απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία θα ζητείται στο εξής από όσους έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών Νομικής έπειτα από σπουδές διάρκειας μικρότερης των τριών ετών σε πρόγραμμα Νομικής στην Κύπρο η προσκόμιση, ως επιπλέον δικαιολογητικό για τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου, βεβαίωσης από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας για δυνατότητα εγγραφής τού αιτούντος ως ασκουμένου στον δικηγορικό σύλλογο της Κύπρου.

Αυτή η δυνατότητα όμως, όπως είπε στην εφημερίδα ο πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ, καθηγητής Στέλιος Κατρανίδης, παρέχεται πλέον στην Κύπρο μόνο σε όσους αποφοίτους έχουν κάνει τουλάχιστον τρία έτη αμιγώς νομικών σπουδών.

Συνεπώς η απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ ισοδυναμεί με κόκκινη κάρτα για ακαδημαϊκή αναγνώριση σε όσους προσδοκούσαν να σπουδάσουν νομικά με τη διαδικασία της κατάταξης, η οποία αφορά όσους έχουν πτυχίο άλλης σχολής και κατατάσσονται για σπουδές Νομικής για μόλις δύο έτη.

Τα τελευταία χρόνια η «τεθλασμένη» αυτή οδός είχε γίνει ευρύτερα γνωστή στην Ελλάδα και σημαντικός αριθμός αποφοίτων μη νομικών σχολών εγγράφονταν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου, συμπλήρωναν ακόμη δύο έτη νομικών σπουδών πάνω στο Ελληνικό Δίκαιο (παρότι το Δίκαιο της Κύπρου είναι βρετανικό) και επέστρεφαν δικηγόροι.

Έντονες αντιδράσεις

«Έτσι κύριοι. Είμεθα κράτος εμείς, όχι κ@λοχανείο. Μάνο τα καλύτερα πλαστά πτυχία γίνονται δεκτά», σχολιάζει ένας χρήστης του διαδικτύου ενός ένας άλλος σημειώνει: «Το Κράτος μας δεν είχε κανένα πρόβλημα να αναγνωρίσει όλα εκείνα τα αγορασμένα Πτυχία Ιατρικής από το ΑΠΘ, όπου υπάλληλοι της γραμματείας χρέωναν 300 ευρώ για κάθε μάθημα, επί δεκαετίες. Ούτε ίδρωσε κανενός το αυτί, όταν το αμαρτωλό ΔΙΚΑΤΣΑ ελληνοποιούσε 40.000 πλαστά ή αγορασμένα πτυχία από πρώην Κομμουνιστικές Δικτατορίες της Ανατολικής Ευρώπης, επί Καραμανλή και Γιαννάκου.  Τουλάχιστον τα Πτυχία της Κύπρου έχουν έγκριση/αναγνώριση της Βρετανικής Κοινοπολιτείας».