Ετικέτα: για τη χορήγησή του Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ