Ετικέτα: εσωτερική στάση πληρωμών τα «επιτεύγματα» της κυβέρνησης