Ετικέτα: πρώην υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μαρία Σταυρινούδη