-->
07.12.2023

Νωρίτερα φέτος οι αιτήσεις για μετεγγραφές φοιτητών για να μην χαθεί το εξάμηνο

Μέσα στην εβδομάδα, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία των μετεγγραφών φοιτητών για το έτος 2022 – 2023, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις των φοιτητών πιθανώς να είναι δεκαήμερη για να υπάρχει χρόνος και για τις ενστάσεις και για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές.

Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι να μην χαθεί το πρώτο εξάμηνο για τους φοιτητές.

Η ειδική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται να ανοίξει σήμερα Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022.

Σημειώνεται πως οι προϋποθέσεις για τις μετεγγραφές είναι:

-Η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης. Οι αντιστοιχίες για το 2022 έχουν ανακοινωθεί ήδη.

-H συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής (δηλαδή ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος, αφού αφαιρεθούν 2.750 μόρια από το τμήμα στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή ο φοιτητής). Για παράδειγμα ένας φοιτητής με 15.000 μόρια μπορεί να μετεγγραφεί σε σχολή με βάση έως 17.750 μόρια.

Όσον αφορά στη μετακίνηση, ο κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση από 1 έως 5 τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου και εντός 2 το πολύ διαφορετικών περιφερειακών Ενοτήτων από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκει το Τμήμα στο οποίο έχει αρχικά εισαχθεί.

Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα για αιτήσεις μετεγγραφής / μετακίνησης

Όπως προβλέπεται, δεν έχουν δικαίωμα για μετεγγραφή ή μετακίνηση:

Όσοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπου φοιτούν.

Όσοι έχουν λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

Όσοι, με αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας, ή σε λόγους ανωτέρας βίας και εφόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση επανεγγραφής σε Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. με τις παρακάτω κατηγορίες:

  • τέκνα των Ελλήνων του εξωτερικού,
  • αλλοδαποί – αλλογενείς,
  • υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. και στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές,
  • υπότροφοι ομογενείς,
  • αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση,
  • όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Πώς θα κάνετε την αίτηση

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής/μετακίνησης, οι αιτούντες χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος (ιδρυματικός λογαριασμός – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας).Διαβάστε επίσης