05.07.2020    16:40

Εφάπαξ η πληρωμή επιπλέον εισφορών του ΕΦΚΑ

Τα ποσά για τις επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές του ΕΦΚΑ που μπορεί να προκύψουν λόγω τροποποιητικών δηλώσεων στο εισόδημα του 2016 θα καταβάλλονται εφάπαξ.

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ οριστικοποιεί τον οδικό χάρτη για όσους δηλώνουν μεταβολή του εισοδήματός τους ή άλλων ασφαλιστικών στοιχείων μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας εκκαθάρισης των εισφορών.

Δεδομένου ότι έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των εισφορών του 2017 για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και έχει κλείσει το 5μηνο των δόσεων χρεωστικού υπολοίπου, όποιος υποβάλλει τροποποιητική δήλωση για το 2016 για να δηλώσει επιπλέον εισόδημα θα πρέπει να πληρώσει εφάπαξ το νέο χρεωστικό υπόλοιπο μέχρι το τέλος του μήνα εντός του οποίου διενεργήθηκε η νέα εκκαθάριση.

Για την εκκαθάριση των εισφορών λαμβάνονται υπόψη τρεις παράγοντες- κλειδιά:

– Οι ασφαλιστέες περίοδοι του έτους αναφοράς
– Οι ασφαλιστέες ιδιότητες
– Τα αντίστοιχα εισοδήματα των ιδιοτήτων αυτών