25.05.2020    00:44

Η νέα διοίκηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ονόματα)

Ορίστηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η νέα διοίκηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. με πρόεδρο τον κ. Ελευθέριο Κοπάση(αριστερα) και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Αριστείδη Παπαδογιάννη (δεξια).

Τα νέα τακτικά μέλη του Ο.Α.Κ. Α.Ε. είναι ο κ. Γιάννης Στριλιγκάς, ο κ. Αντώνης Κουμπενάκης, η κα Χαρά Τριαματάκη, ο κ. Ντίνος Κατσιδονιωτάκης και ο κ. Θοδωρής Νίνος. Τα αναπληρωματικά μέλη των παραπάνω είναι αντίστοιχα οι  κ. Γιώργος Πετράκης, η κα Ελένη Τιμοθεάτου, ο κ. Νίκος Βασιλάκης, ο κ. Στέλιος Σπυριδάκης και ο κ. Νικόλαος Κρεβατσούλης.