06.07.2020    19:32

Μεγάλο deal: Συνεργασία της Εθνικής Ασφαλιστικής με Υγεία, Μetropolitan, Μητερα, Μetropolitan General και Λητω

Ολοκληρώθηκε η υπογραφή της νέας στρατηγικής συμφωνίας του ΟΜΙΛΟΥ HELLENIC HEALTHCARE με την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για την κάλυψη των ασφαλισμένων της στα νοσοκομεία του Ομίλου. Μετά τις πρόσφατες εξαγορές, το δίκτυο του Hellenic Healthcare Group περιλαμβάνει πλέον τα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ, METROPOLITAN, ΜΗΤΕΡΑ, METROPOLITAN GENERAL και ΛΗΤΩ, έχοντας την δυνατότητα παροχής των πλέον εξειδικευμένων και σύγχρονων ιατρικών υπηρεσιών τόσο σε επίπεδο γενικής ιατρικής, όσο και στην παιδιατρική και την μαιευτική-γυναικολογία.

Η νέα συμφωνία αποτελεί τομή στο χώρο της υγείας στην χώρα και θα δώσει την δυνατότητα στους ασφαλισμένους της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ να κάνουν χρήση των υψηλότατου επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών του Ομίλου απολαμβάνοντας παράλληλα ιδιαίτερα προνόμια που η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εξασφάλισε γι’ αυτούς.

Με τον τρόπο αυτό, η πρώτη ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα συνδυάζει τις δυνάμεις της με τον μεγαλύτερο Όμιλο παροχής ιατρικών υπηρεσιών προς όφελος των ασφαλισμένων της που θα απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του συνόλου των νοσοκομείων και μαιευτηρίων του Ομίλου με όρους που περιλαμβάνουν επιτάχυνση των διαδικασιών εξυπηρέτησής τους και άλλα προνόμια.