25.05.2020    13:52

«Πως αντέχει τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος…»