18.03.2019    20:26

«Πως αντέχει τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος…»