Ετικέτα: “εν τούτω Νίκα” του συριζαϊκού χρυσοφόρου ηθικού πλεονεκτήματος