Ετικέτα: Η κυβέρνηση έχει αποδεχθεί τα προληπτικά μέτρα