Ετικέτα: Υπαγωγή στο εξωδικαστικό συμβιβασμό επιδιώκει