-->
26.09.2023

Έρευνα της EBRD: Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης

Προκειμένου να ληφθούν πρώιμες εκτιμήσεις του αντίκτυπου της πανδημίας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, η EBRD και το ifo Institute πραγματοποίησαν μία έρευνα σε περίπου 40.000 ενήλικες σε 14 χώρες τον Αύγουστο του 2020.

Η έρευνα κάλυψε 8 χώρες στις οποίες επενδύει η EBRD (Λευκορωσία, Αίγυπτος, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σερβία, Τουρκία και Ουκρανία) καθώς και 6 αναπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Oλλανδία, Ισπανία και Σουηδία).

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δείχνουν ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης του Covid-19 ήταν μεγαλύτερες στις περιοχές όπου επενδύει η EBRD παρά στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα, κατά μέσο όρο to 15% από τους ερωτηθέντες στις περιφέρειες της EBRD έχασαν τη δουλειά τους εξαιτίας της κρίσης, ποσοστό υπερδιπλάσιο συγκριτικά με τις προηγμένες οικονομίες. Επίσης, το 73% των ερωτηθέντων στις περιοχές όπου επενδύει η EBRD δήλωσαν ότι επλήγησαν προσωπικά από την κρίση, ποσοστό που αγγίζει μόνο το 41% των ερωτηθέντων στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα.

Όμως, ακόμα και στις περιφέρειες της EBRD υπήρχαν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών. Για παράδειγμα, το κλείσιμο των οικογενειακών επιχειρήσεων ήταν λιγότερο συχνό στην Ουγγαρία, την Πολωνία και την Ελλάδα (επηρεάζουν περίπου το 6% των ερωτηθέντων νοικοκυριών), αλλά πολύ πιο διαδεδομένο στην Τουρκία και την Αίγυπτο (περισσότερο από 25%).

 Συγκεκριμένα αποτελέσματα για την Ελλάδα

Το 65,1% των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο με τον τρόπο που η ελληνική κυβέρνηση χειρίστηκε την πανδημία.

Το μεγαλύτερο ποσοστό, 86,9%, πιστεύει ότι η καταπολέμηση της πανδημίας στην Ελλάδα εξαρτάται από την ατομική συμπεριφορά των Ελλήνων πολιτών.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και πώς η Ελλάδα συγκρίνεται με άλλες χώρες στον παρακάτω πίνακα:Διαβάστε επίσης