-->
04.12.2023

Απέρριψε το ΣτΕ το αίτημα των καναλαρχών για μη υποβολή πόθεν έσχες

Απέρριψε το τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας το αίτημα της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ) για μη υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες (περιουσιακής κατάστασης) και οικονομικών συμφερόντων.

Συγκεκριμένα τα μέλη της ΕΙΤΗΣΕΕ ζητούσαν εκτός από την προσωρινή αναστολή , και την εξαίρεση τους από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι αυτή είναι αντισυνταγματική, αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα επισήμαιναν ότι πλήττεται υπέρμετρα η ελευθερία της τηλεόρασης, η πολυφωνία και ο πλουραλισμός στην ενημέρωση, καθώς και το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, του ιδιωτικού βίου και η ασφάλεια των υποχρεώσεων και των οικογενειών τους, θέτοντας επιπλέον και θέμα επιβίωσης των επιχειρήσεών τους.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ όμως η ζημία που επικαλείται η ΕΙΤΗΣΕΕ δεν αφορά στα μέλη της αλλά τρίτα πρόσωπα, όπως είναι μέτοχοι, εταίροι, κ.λπ., ενώ τα επιχειρήματα περί κίνδυνου βιωσιμότητας των επιχειρήσεων ή περιορισμού της πολυφωνίας, κρίθηκαν «όλως αόριστα, μελλοντικά και αβέβαια».

Επιπλέον , κατά τους Ανώτατους Δικαστές, δεν πιθανολογείται ότι από τις επίμαχες προσβαλλόμενες αποφάσεις θα προκληθεί στην ΕΙΤΗΣΕΕ «ευθέως και αμέσως συγκεκριμένη, δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη», ενώ αναφέρεται ότι «το παραδεκτό της αιτήσεως ακυρώσεως δεν είναι απαλλαγμένο αμφιβολιών».Διαβάστε επίσης