-->
30.07.2021

Βάση εισαγωγής για τα Πανεπιστήμια όχι μικρότερη του 8, προτείνει η ΟΝΝΕΔ – Οι βασικοί πυλώνες της πρότασης

Καθιέρωση γενικής βάσης εισαγωγής στα πανεπιστήμια η οποία δεν θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι μικρότερη από 8 αλλά και ενίσχυση των μαθημάτων γενικής παιδείας στο Λύκειο, με εξέταση σε νεοελληνική γλώσσα σύγχρονη ιστορία και αγγλικά, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου, περιλαμβάνει η πρόταση της ΟΝΝΕΔ για το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σ τη διαδικτυακή συζήτηση, πήρε μέρος η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως καθώς το υπουργείο Παιδείας μελετά αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια.

Κεντρικοί πυλώνες στους οποίους βασίζεται η πρόταση της ΟΝΝΕΔ είναι:

– Ενίσχυση του ρόλου της Γενικής Παιδείας και γνωστικού επιπέδου των μαθητών, με την καθιέρωση μαθημάτων όπως η σύγχρονη ελληνική και παγκόσμια ιστορία, τα αγγλικά, τα μαθηματικά, αλλά και βασικές αρχές πληροφορικής ως πανελλαδικώς εξεταζόμενων.

– Καθιέρωση κατώτατης βάσης εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς το γενικό μέσο όρο, αλλά και θέσπιση της δυνατότητας των πανεπιστημίων να ορίζουν κατώτατη βάση εισαγωγής για ένα μάθημα που θα επιλέγουν εκείνα.– Συνεργασία των πανεπιστημίων με το Υπουργείο Παιδείας για τον ορισμό του αριθμού των εισακτέων, σε συνδυασμό με την αξιολόγησή τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις ανάγκες της αγοράς.

– Ενίσχυση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, διοργάνωση Ημερών Καριέρας και θεματικών ενημερωτικών ημερίδων, και οργάνωση τεστ δεξιοτήτων για τους μαθητές.

– Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

– Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και προσβάσεων σε όλους τους μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες που κάποιοι από αυτούς μπορεί να έχουν (μαθητές ΑμΕΑ, μαθητές στο φάσμα του αυτισμού).

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος άξονας της Πρότασης σχετίζεται με αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των απαιτούμενων μορίων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την καθιέρωση γενικής βάσης εισαγωγής, όπως και επιμέρους βάσεις ανά μάθημα. Ετσι, προτείνονται:

– Συσχέτιση του συντελεστή βαρύτητας κάθε εξεταζόμενου μαθήματος με το εκάστοτε πανεπιστήμιο και το αντικείμενο των σπουδών, όχι μόνο με το επιστημονικό πεδίο.

– Καθιέρωση κατώτατης βάσης εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με σκοπό τον περιορισμό φαινομένων ευτελισμού της διαδικασίας. Σε ό,τι αφορά το γενικό μέσο όρο των υποψηφίων, η βάση εισαγωγής δεν θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι μικρότερη από 8.

– Θέσπιση δυνατότητας των πανεπιστημίων να ορίζουν κατώτατη βάση εισαγωγής σε ένα μάθημα που θα επιλέγουν τα ίδια ανά Σχολή ή Τμήμα.

– Συνδυασμός μαθημάτων Κατεύθυνσης και Γενικής Παιδείας με διαφορετικούς συντελεστές για τον υπολογισμό του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης.

Στο περιεχόμενο και τη δομή των εξεταζόμενων μαθημάτων καθώς και στις μεθόδους ορισμού των προς εξέταση θεμάτων εστιάζει ο δεύτερος άξονας της Πρότασης, αφού στο πλαίσιο σχετικού ερωτηματολογίου παρατηρήθηκε συνεχής αναφορά από τους συμμετέχοντες στην προς εξέταση ύλη και τις ελλείψεις αυτής. Ετσι, προτείνεται:

– Καθιέρωση των Αγγλικών σε επίπεδο άριστης γνώσης της γλώσσας ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα για την εισαγωγή των μαθητών στα ΑΕΙ, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου πανεπιστημίου, όπως η χρήση ξένης βιβλιογραφίας και η εκπαίδευση σε διεθνείς πρακτικές, αλλά και της σύγχρονης πραγματικότητας στην αγορά εργασίας.

– Ενίσχυση του γνωστικού επιπέδου των μαθητών με την προσθήκη στις πανελλαδικές εξετάσεις περισσοτέρων μαθημάτων Γενικής Παιδείας εκτός από τα ήδη υπάρχοντα της νεοελληνικής γλώσσας και των μαθηματικών, όπως η σύγχρονη ελληνική και παγκόσμια Ιστορία, τα αγγλικά, η πληροφορική και οι ψηφιακές δεξιότητες.

– Συμμετοχή των πανεπιστημίων στον καθορισμό του περιεχομένου της εξεταστέας ύλης, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ των εξεταζόμενων μαθημάτων και του κύκλου σπουδών.Διαβάστε επίσης