28.11.2020    10:10

Βασιλική Σκαρτσούνη: Η πρόταση του Κ. Καραμανλή για μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας συνεδριάζει με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ακρόαση, από τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 43Α του Κανονισμού της Βουλής και 3 του ν. 4013/2011, της προτεινομένης, κυρίας Βασιλικής Σκαρτσούνη, από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Αχ. Καραμανλή, για διορισμό στη θέση τακτικού μέλους της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο κ. Κώστας Καραμανλής θα ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, σχετικά με την προσυμβατική διαδικασία για το έργο «Διευθέτηση Ρέματος Εσχατιάς – Τμήμα από Συμβολή Αγωγού Ευπυρίδων έως Λεωφόρο Πάρνηθος».