-->
03.10.2023

ΔΕΠΑ: Η αλήθεια για τις δημοπρασίες του φυσικού αερίου

Με αφορμή δημοσιεύματα αναφορικά με τις τριμηνιαίες δημοπρασίες της ΔΕΠΑ, η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου για να μην υπάρχει  οποιαδήποτε αμφιβολία  περί δήθεν απόκλισης από τις δεσμεύσεις   έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΠ.ΑΝΤ), διευκρινίζει ότι:

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΔΕΠΑ  έναντι της ΕΠ.ΑΝΤ. και την υπ. αριθμ. 592/2014 απόφαση της ΡΑΕ, για τον υπολογισμό της ποσότητας αερίου προς διάθεση, λαμβάνεται υπόψη η εκτίμηση πωλήσεων του έτους διεξαγωγής των δημοπρασιών στις δεδομένες χρονικές στιγμές.

Εφαρμόζοντας πιστά και διαρκώς τους θεσμοθετημένους αυτούς κανόνες, η ΔΕΠΑ :

α) διεξήγαγε την ετήσια δημοπρασία του 2016 στις 30/10/2015 με εκτίμηση μηνός Οκτωβρίου για πωλήσεις αερίου τρέχοντος έτους εκ 33.000.000  MWh (με αποτέλεσμα διάθεση ποσότητας αερίου στην ετήσια δημοπρασία εκ 1.980.000 MWh) και

β) θα διεξάγει την πρώτη τριμηνιαία δημοπρασία στις 15/12/15 με εκτίμηση της 8/12/2015 για πωλήσεις αερίου τρέχοντος έτους εκ 30.578.000 MWh (με αποτέλεσμα διάθεση ποσότητας αερίου στην πρώτη τριμηνιαία δημοπρασία εκ  269.450 MWh).

Η ίδια ακριβώς διαδικασία   είχε γίνει και για τις   δημοπρασίες του 2015 κατά τους αντίστοιχους μήνες του 2014.

Επισημαίνεται, ότι με βάση και πάλι την  απόφαση της ΡΑΕ, στην αρχή του 2016 και όταν πλέον θα είναι γνωστή η συνολική ποσότητα αερίου που η ΔΕΠΑ προμήθευσε σε πελάτες της το 2015, θα υπολογιστεί οριστικά η ποσότητα προς δημοπράτηση για τα επόμενα τρίμηνα του 2016.

Ο υπολογισμός θα γίνει  στη βάση της οριστικής ποσότητας του 2015 και αφού αφαιρεθούν οι ποσότητες που συμβολαιοποιούνται τώρα, αλλά και αυτές που θα συμβολαιοποιηθούν  το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Όπως γίνεται αντιληπτό και για την πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας,  το 10% της πραγματικής ποσότητας πωλήσεων της ΔΕΠΑ κάθε έτους προσφέρεται μέσω των δημοπρασιών στην αγορά όπως ακριβώς ορίζουν οι αποφάσεις της ΡΑΕ και οι δεσμεύσεις έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού.Διαβάστε επίσης