-->
24.06.2024

Ιδρυμα Λάτση: Προκήρυξη 22 νέων μεταπτυχιακών υποτροφιών

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ.Λάτση ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει τη χορήγηση 20 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master’s) σε όλα τα επιστημονικά πεδία, καθώς και δύο επιπλέον μεταπτυχιακών υποτροφιών στον τομέα των Ναυτικών και Ναυτιλιακών σπουδών μέσω του Πλωτού Μουσείου Νεράιδα.

Οι υποτροφίες αφορούν πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για μεταπτυχιακά προγράμματα πλήρους φοίτησης, η επίσημη διάρκεια των οποίων μπορεί να κυμαίνεται από εννέα έως 24 μήνες.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι έχουν απολυτήριο από Λύκειο στην Ελλάδα, πτυχίο από δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια και ΤΕΙ, Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού) της Ελλάδας ή ισότιμα του εξωτερικού με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον οκτώ, ανώτατο όριο ηλικίας τα 28 έτη και τεκμηριωμένη οικονομική αδυναμία για την κάλυψη του κόστους των σπουδών.

Στην επιλογή των υποτρόφων από ειδική επιστημονική επιτροπή θα συνεκτιμηθεί η τυχόν ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (ανεργία γονέων, θέματα υγείας υποψηφίου, πολυτεκνία κ.ά.).

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, από τη Δευτέρα 4 Απριλίου έως και την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 μέσω της διεύθυνση http://www.latsis-scholarships.gr:81/.

Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στους επιλεγέντες την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου.

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα μέσω του scholarships@latsis-foundation.org και στο τηλέφωνο 2106282216.Διαβάστε επίσης