01.10.2020    21:21

ΜΙG: Ολοκληρώθηκε η πώληση των μετοχών της Sunce Koncern

Την ολοκλήρωση της πώλησης των μετοχών που κατείχε στη Sunce Koncern d.d. ανακοίνωσε η Marfin Investment Group ΜΙΓ-1,62% Εταιρεία Συμμετοχών.

Η ελληνική εταιρεία διέθετε το 49,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Sunce Koncern, συμφερόντων της οικογένειας Andabak.

Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 43 εκατ. ευρώ και θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της MIG.