15.08.2020    20:12

Να εισπράξουν απ’ όπου μπορούν! Η παγίδα με τις πινακίδες των ΙΧ που είναι σε ακινησία

Περιορίζεται το χρονικό όριο που οι πινακίδες κυκλοφορίας που έχουν κατατεθεί θα παραμένουν στα συρτάρια της εφορίας. Ο λόγος; Ο χώρος που απαιτείται για την αποθήκευσή τους δεν επαρκεί. Έτσι, πιο γρήγορα θα οδηγούνται στους κάδους ανακύκλωσης οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων που έχουν τεθεί σε ακινησία από τους ιδιοκτήτες τους.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή σχετικής διάταξης που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο δίνεται εντολή στις εφορίες να προχωρούν στην καταστροφή και ανακύκλωση των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων που έχουν κατατεθεί από τους ιδιοκτήτες τους εφόσον έχουν περάσει περισσότεροι από 18 μήνες από την ημερομηνία της κατάθεσης (υποβολή δήλωσης ακινησίας οχήματος).

Με βάση την προηγούμενη διάταξη οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων που είχαν τεθεί σε ακινησία καταστρέφονταν και ανακυκλώνονταν εφόσον περνούσαν 24 μήνες από την ημερομηνία της κατάθεσης.

Εφόσον οι πινακίδες κυκλοφορίας ενός οχήματος καταστραφούν και δοθούν για ανακύκλωση από την εφορία λόγω της παρέλευσης του 18μήνου και ο ιδιοκτήτης του οχήματος επιθυμεί να το θέσει εκ νέου σε κυκλοφορίας τότε θα πρέπει να λάβει μια σχετική βεβαίωση από την εφορία και να την υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών. Επίσης θα πρέπει αν καταβάλλει και παράβολο έκδοσης πινακίδων ύψους 30 ευρώ.

Η εγκύκλιος είναι εξαιρετικά κρίσιμη για πολλούς ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας πριν από 18 μήνες και με τη σύντμηση της σχετικής προθεσμίας, αυτές θα οδηγηθούν άμεσα σε καταστροφή και ανακύκλωση από την εφορία.

Για να αποφευχθεί αυτό αλλά και για να ανανεωθεί η προθεσμία των 18 μηνών οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του μέτρου λήψης των πινακίδων κυκλοφορίας με το μήνα. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται οι φορολογούμενοι που έχουν καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας μπορούν να λάβουν τις πινακίδες κυκλοφορίας για:

-έναν μήνα καταβάλλοντας τα 2/12 των ετήσιων τελών που αναλογούν στο όχημα
-τρεις μήνες καταβάλλοντας στα 4/12 των ετήσιων τελών που αναλογούν στο όχημα και
-έως το τέλος του έτους καταβάλλοντας τέλη για όσους μήνες απομένουν έως το τέλος του έτους προσαυξημένα κατά 2/12 των ετήσιων τελών.

Ο μήνας εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση στην εφορία για μερική άρση της ακινησίας λογίζεται ολόκληρος μήνας και έτσι συμφέρει τους φορολογούμενους να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση τις πρώτες εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακού μήνα.