21.09.2020    03:37

Οι νέοι διοικητές και αναπληρωτές Διοικητές των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια επελέγησαν οι νέοι Διοικητές και αναπληρωτές Διοικητές των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. , μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεών τους, από την αρμόδια επιτροπή.

1h_Y.Pe

2h_Y.Pe

3h_Y.Pe

4h_Y.Pe

5h_Y.Pe

6h_Y.Pe

7h_Y.Pe