-->
06.06.2023

Προϋπολογισμός – σοκ για το 2016: Φόροι 49 δις με νέα μέτρα 5,7 δις !

Εσοδα 49 δισ. ευρώ από την οικονομία η οποία θα βρίσκεται στο «μείον» αναζητά η κυβέρνηση με τον προϋπολογισμό του 2016 που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει ότι στο τέλος της επόμενης χρονιάς θα έχει πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ.

Ο νέος προϋπολογισμός, παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας σε σχέση με το σχέδιο που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο, στηρίζεται σε μέτρα ύψους 5,7 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 3,2 δισ. ευρώ είναι πρόσθετοι φόροι και 2,5 δισ. ευρώ περικοπές στις δαπάνες με κυριότερες τις παρεμβάσεις στο Ασφαλιστικό.

Οπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, που υπογράφει τον προϋπολογισμό «στο διάστημα που μεσολάβησε από την κατάθεση του προσχεδίου μέχρι το τελικό σχέδιο, υπήρξε μια σημαντική θετική εξέλιξη: η αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για την οικονομική μεγέθυνση των ετών 2015 και 2016. Με την αυστηρή έννοια, δεν υπήρξε ύφεση το 2015 αφού το ΑΕΠ έμεινε αμετάβλητο (σ.σ. ή θα υποχωρήσει οριακά κατά 0,3% όπως προβλέπει το ΚΕΠΕ). Σε σχέση με την πρόβλεψη του προσχεδίου για ύφεση -2,3% το 2015 αυτό συνιστά εντυπωσιακή βελτίωση. Η ελληνική οικονομία άντεξε διαψεύδοντας τα σενάρια καταστροφής.

Η βελτίωση των προβλέψεων για το 2016 είναι μικρότερη αλλά διόλου ασήμαντη.

Από το -1,3% κατά τη σύνταξη του προσχεδίου βρίσκεται πλέον -0,7% με αρκετά συντηρητικές εκτιμήσεις.

Ολα αυτά επέτρεψαν

* Τη μείωση του βάρους των δημοσιονομικών παρεμβάσεων κατά περίπου 500 εκατ. Η ετήσια απόδοση των μέτρων, από 6,2 δισ. στο προσχέδιο έπεσε στα 5,7 δισ. στο τελικό σχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος θα αποσπάσει 500 εκατ. λιγότερα από την ιδιωτική οικονομία.

Ο υπουργός υποσχέθηκε την αύξηση των επιστροφών φόρων κατά 180 εκατ. περιορίζοντας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς τους πολίτες και την αλλαγή της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, ώστε να ευνοηθούν έστω και οριακά τα χαμηλά εισοδήματα».

Ολα τα μέτρα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Προϋπολογισμός
2015
Εκτίμηση
Σχέδιο
2016
Πρόβλεψη Προσχεδίου 2016 Πρόβλεψη
Σχέδιο
2016
 
Ι. Έσοδα (1+2) 55.603 53.091 53.344 53.527
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού 50.871 48.618 49.462 49.107
2. Έσοδα ΠΔΕ 4.732 4.473 3.882 4.420
ΙΙ. Δαπάνες (1+2) 55.705 55.664 55.685 55.751
1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού 49.305 49.264 48.935 49.001
α. Πρωτογενείς δαπάνες 41.887 41.924 41.735 41.861
β. Εγγυήσεις σε Γενική Κυβέρνηση 667 660 380 380
γ. Τόκοι 5.900 5.830 5.930 5.930
δ. Ταμειακές Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες 700 590 598 598
2. ΠΔΕ (α+β) 6.400 6.400 6.750 6.750
α. Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος 5.700 5.700 6.000 6.000
β. Εθνικό σκέλος 700 700 750 750
ΙΙΙ. Ταμειακό Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού -103 -2.573 -2.340 -2.224
ΙΙΙ.α. Ταμειακό Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού (ΙΙΙ-γ) 5.797 3.257 3.590 3.706
Εθνικολογιστικές προσαρμογές κεντρικής διοίκησης -3.285 -3.412 -2.314 -2.846
Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA 4.512 965 2.346 1.860
Ισοζύγιο  Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA -3.388 -5.985 -4.654 -5.070
Ισοζύγιο Νομικών Προσώπων πλην ΔΕΚΟ 1.374 355 1.092 1.105
Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ 853 649 554 545
Ισοζύγιο Νοσοκομείων – ΠΕΔΥ κατά ESA 588 344 406 455
Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA 863 241 300 315
Ισοζύγιο ΟKΑ εκτός Νοσοκομείων κατά ESA -750 -1.221 -1.675 -1.044
Ισοζύγιο Γενικής κυβέρνησης κατά ESA -459 -5.618 -3.977 -3.695
% ΑΕΠ -0,2% -3,2% -2,3% -2,1%
Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης 7.867 6.904 6.919 6.821
Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής κυβέρνησης κατά ESA 7.408 1.286 2.942 3.126
% ΑΕΠ 4,0% 0,7% 1,7% 1,8%
Προσαρμογές Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας -1.812 -1.636 -2.048 -2.207
Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής κυβέρνησης σύμφωνα  με τη μεθοδολογία της Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας 5.595 -349 894 919
% ΑΕΠ 3,03% -0,20% 0,52% 0,53%
Στόχος Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας 5.546 -439 867 872
% ΑΕΠ 3,00% -0,25% 0,50% 0,50%
Δημοσιονομικό Πλεόνασμα (+) ή Κενό (-) Σύμβασης Οικονομικής Συμφωνίας 49 90 27 47
ΑΕΠ 184.870 175.658 173.365 174.438

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
2015 2016
Σύνολο Παρεμβάσεων 1.541 5.733
Σύνολο Παρεμβάσεων στο σκέλος των Δαπανών 535 2.532
Συντάξεις Δημοσίου 188
Εξορθολογισμός χορήγησης επιδόματος θέρμανσης με μείωση της σχετικής δαπάνης κατά 50% 105
Μείωση αμυντικών και λοιπών καταναλωτικού και λειτουργικού χαρακτήρα δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 100 500
Συντάξεις Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης 22 538
Εισφορές και Λοιπές Παροχές Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης 403 1.113
Λοιπές Παρεμβάσεις 89
Σύνολο Παρεμβάσεων στο σκέλος των Εσόδων 1.006 3.201
Αναμόρφωση Κώδικα Φ.Π.Α. 427 1.310
Αναμόρφωση συντελεστών στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης 63 377
Αύξηση συντελεστών στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης 32 32
Αύξηση συντελεστών στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 150
Αύξηση συντελεστών στο φόρο ασφαλίστρων 36 90
Κατάργηση απαλλαγών πληρωμής ΕΝΦΙΑ 19 20
Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα 283 157
Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες 114
Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στους αγρότες 36 79
Παροχή κινήτρων για την αντιμετώπιση της αποχής από τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχημάτων από τα Κ.Τ.Ε.Ο. 15 56
Κατάργηση επιστροφής του ΕΦΚ στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση 13
Ενεργοποίηση φορολόγησης επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων 31 41
Παροχή κινήτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ανασφάλιστων οχημάτων 40 5
Αύξηση των συντελεστών φορολόγησης εισοδήματος από ενοίκια 142
Επέκταση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο 30% των κερδών από παιχνιδομηχανές (VLT’s) 100
Αύξηση συντελεστών φόρου εισοδήματος στους αγρότες 32
Αναμόρφωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 150
Επιβολή ειδικού τέλους, ανά στήλη, κάθε παιγνίου του ΟΠΑΠ 20 210

Ψηφοφορία στη Βουλή στις 5 Δεκεμβρίου

Ο κ. Τσακαλώτος μαζί με τον Κρατικό Προϋπολογισμό, κατέθεσε την Εισηγητική Έκθεση του οικονομικού έτους 2016, τον τόμο για τις φορολογικές δαπάνες του 2016 καθώς και τις Εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών: Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Φορολογικής Διοίκησης, Τελωνείων, Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Παραλαμβάνοντας τον Προϋπολογισμό, ο Πρόεδρος της Βουλής, ενημέρωσε την Ολομέλεια, πως θα εισαχθεί προς συζήτηση στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Η συζήτηση – ψήφιση του Προϋπολογισμού θα ξεκινήσει στην Ολομέλεια την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί με ονομαστική ψηφοφορία τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 5 Δεκεμβρίου.

 Διαβάστε επίσης