-->
19.04.2024

Ραγδαία μείωση δανείων στον ιδιωτικό τομέα

Μειωμένη κατά 1,6% εμφανίζεται η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα από τις τράπεζες τον Οκτώβριο, καθώς η καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 412 εκατ. ευρώ.
Συνακόλουθα το συνολικό υπόλοιπο των δανείων υποχώρησε στο τέλος Οκτωβρίου στα 204,9 δισ. ευρώ, από 205,6 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Αυγούστου.

Πιο συγκεκριμένα, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, ήταν αρνητική κατά 224 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 51 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -0,4% έναντι 0,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο -1,6% τον Οκτώβριο του 2015, από -1,2% το Σεπτέμβριο του 2015 και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 99 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 116 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο 17,8% τον Οκτώβριο του 2015, από 19,3% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 125 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 66 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Τον Οκτώβριο του 2015, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 12 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 5 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα,ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -0,5%, από -1,1% το Σεπτέμβριο του 2015.

Αρνητική κατά 177 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησηςπρος τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Οκτώβριο του 2015, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 237 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -3,0%, από -3,2% το Σεπτέμβριο του 2015.

Στο τέλος Οκτωβρίου το ανεξόφλητο υπόλοιπο των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων μειώθηκε στα 94,9 δις ευρώ από 95,4 δις ευρώ που ήταν στο τέλος Αυγούστου. Από αυτά τα 67,9 δισ. ευρώ αφορούσαν σε στεγαστικά και τα 25,5 δις  ευρώ σε καταναλωτικά δάνεια.Διαβάστε επίσης