-->
26.09.2021

Σαρτζετάκης: Ο Στεφανόπουλος διεκρίθει σε όλα τα αξιώματα με υπέρτατο αυτό του ΠτΔ

Ὁ πρῴην Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κύριος Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης προέβη στὴν ἀκόλουθη δήλωσι :

Μὲ βαθεῖαν θλίψιν ἐπληροφορήθην τὸν θάνατον τοῦ πρῴην Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ΚΩΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ.
Ὁ ἐκλιπὼν ἀπὸ νεαρᾶς ἡλικίας ἀναμιχθεὶς μὲ ὑποδειγματικὸν ἦθος εἰς τὴν πολιτικήν, διεκρίθη εἰς ὅλα τὰ ἀξιώματα, ὑπουργικὰ καὶ ἄλλα, τὰ ὁποῖα κατὰ καιροὺς ἀνέλαβε, μὲ τελευταῖο καὶ ὑπέρτατο αὐτὸ τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.
Στὴν οἰκογένεια καὶ τοὺς οἰκείους τοῦ ἐκλιπόντος ἐκφράζω τὰ βαθύτερα συλλυπητήριά μου.Διαβάστε επίσης