-->
04.03.2024

Συστάσεις από την Κομισιόν για τη φύλαξη των Ελληνικών συνόρων

Σειρά συστάσεων προς την Ελλάδα για την καλύτερη φύλαξη των συνόρων, την επαναπροώθηση μεταναστών αλλά και τη δημιουργία συγκεκριμένων υποδομών, απηύθυνε την Τρίτη η Κομισιόν, μετά τη θετική γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης Σένγκεν.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος των συστάσεων, είναι να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα εφαρμόζει σωστά και αποτελεσματικά όλους τους κανόνες Σένγκεν σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν προτείνει:

-Τη βελτίωση των διαδικασιών καταγραφής, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης επαρκούς προσωπικού και σαρωτών δακτυλικών αποτυπωμάτων για την καταγραφή και την ταυτοποίηση των μεταναστών και τον έλεγχο των ταξιδιωτικών τους εγγράφων μέσω των βάσεων δεδομένων του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και της Ιντερπόλ, αλλά και εθνικών βάσεων δεδομένων.

-Την παροχή αναγκαίων εγκαταστάσεων στέγασης κατά τη διαδικασία καταγραφής και την δρομολόγηση των διαδικασιών επιστροφής των παράτυπων μεταναστών, οι οποίοι δεν ζητούν άσυλο και δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας.

-Την βελτίωση της επιτήρησης των συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός συστήματος ανάλυσης κινδύνου, και της ενίσχυσης της εκπαίδευσης των συνοριοφυλάκων.

-Την βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού στα σημεία διέλευσης των συνόρων.Διαβάστε επίσης