-->
30.07.2021

Καταγγελία των μελών της γαλάζιας Π.Ε στον Κυριάκο Μητσοτάκη – Επιβεβαίωση του 15minutes.gr

Όπως, είχαμε ήδη αναφέρει στο 15minutes.gr, μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, με επιστολή της προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη εκφράζουν τις ενστάσεις τους, αλλά και τις ανησυχίες τους για θέματα και διαδικασίες που αφορούν το επερχόμενο Συνέδριο.

Αναλυτικά η επιστολή:

Προς: Τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας

κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Κοινοποιούμενο: 1) Γραμματέα της Π.Ε.

2) Μέλη της Π.Ε.

3) Κ.Ε.Φ.Ε.  10ου Συνεδρίου

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2016

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή μας, οι υπογράφοντες, μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζουμε τις έντονες ανησυχίες, καθώς και τις ενστάσεις μας, για τις εν εξελίξει διαδικασίες του δέκατου (10ου) Συνεδρίουτου Κόμματός μας.

Ενόψει των διεργασιών  – εσωκομματικών εκλογών για το δέκατο (10ο) Συνέδριο του Κόμματος, απευθυνόμαστε προς εσάς,προκειμένου να σας επισημάνουμε αντικαταστατικές αποφάσεις, που αλλοιώνουν τη σύνθεση και τη φιλοσοφία του Συνεδρίου της παράταξής μας.

Πιστεύουμε, ότι τα ανωτέρω συνέβησαν εν’ αγνοία σας και είμαστε βέβαιοι ότι η παρέμβασή σας για την αποκατάσταση της εσωκομματικής νομιμότητας θα είναι καθοριστική.

Αλλοίωση Σύνθεσης Συνεδρίου

Με τις αποφάσεις των αρμόδιων (;) οργάνων που εξέδωσαν την υπ’ αριθ. 267/19-2/2016 εγκύκλιο, διαπιστώνεται αλλοίωσητης σύνθεσης του Συνεδρίου,κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 3 του καταστατικού, όπου ορίζεται ότι:«…εκλέγονται αντιπρόσωποι σύνεδροι σε αριθμό τριπλάσιο από τον αριθμό των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας συν ένα», όπως άλλωστε συγκεκριμενοποιείται στην εν λόγω παράγραφο του καταστατικού.Αποτέλεσμα αυτής της καταστρατήγησης του καταστατικού, είναι να εκλέγονται 1.819 σύνεδροι από τον γενικό πίνακα των ΝΟΔΕ, αντί του ορθού των 1.016 συνέδρων.

Συγκεκριμένα, στην Β’ Αθηνών έπρεπε να εκλέγονται 136και θα εκλεγούν (5×136=) 680 σύνεδροι!!!

Στην Α’ Αθηνών θα έπρεπε να εκλεγούν 46 και εκλέγονται 92 σύνεδροι.

Στην Α’ Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να εκλεγούν 52 και εκλέγονται 156 σύνεδροι.

Στο υπόλοιπο Αττικής θα έπρεπε να εκλεγούν49 και εκλέγονται 147 σύνεδροι.

Δηλαδή, με την παράνομη – αυθαίρετη ερμηνεία του καταστατικού, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης, θα εκλεγούν παραπάνω 803 σύνεδροι, αλλοιώνοντας την σύνθεση του Συνεδρίου, άρα και τις αποφάσεις και τα αποτελέσματα του 10ου Συνεδρίου μας.

Έως και σήμερα σκοπός και στόχος της σύνθεσης των Συνεδρίων, ήταν η αποτύπωση της αναλογικής εκπροσώπησης των συνέδρων σε σχέση με την κατανομή των βουλευτών ανά εκλογική περιφέρεια της επικράτειας. Ο συσχετισμός αυτός ανατρέπεται πλέον εις βάρος της Περιφέρειας.

Με βάση λοιπόν αυτό το χαρακτηριστικό η σύνθεση (ανεξάρτητα των exofficio συνέδρων), με την αυθαίρετη και αντικαταστατική διατύπωση της εγκυκλίου, όχι μόνο αυξάνονται κατά ποσοστό 79% οι σύνεδροι του γενικού πίνακα (1819 αντί για 1016), αλλά τροποποιείται δραματικά εις βάρος της Περιφέρειας. Ακόμη πιο εξόφθαλμο είναι ότι οι σύνεδροι της Β’ Αθήνας από 136 γίνονται 680 (!!!).

Αποτέλεσμα αυτών είναι να διαμορφώνεται η σχέση μεταξύ της Περιφέρειας και των αστικών κέντρων, από 72% πέφτει σε 41% στην Περιφέρεια, με αντίστοιχη αύξηση από 28% σε 59% στην Α’ και Β’ Αθηνών, Α’ Θεσσαλονίκης και Περιφέρεια Αττικής. Αυτές οι ρυθμίσεις αποτελούν κατάφορη παράβαση, όχι μόνο των άρθρων του καταστατικού, αλλά και του πνεύματος δικαίου.

Παράνομη διαγραφή μελών

Σύμφωνα με το άρθρο 2 τηςανωτέρω εγκυκλίου, χωρίζονται πλέον τα μέλη του κόμματος σε παλιά και νέα, ενώ εσείς ο ίδιος προσωπικά υπεραμυνθήκατε, κατά τη διαδικασία της εκλογής Προέδρου, στονα μην υφίσταται διάκριση των μελών, όπως ορίζεται στο καταστατικό μας. Άλλωστε, ουδεμία διάκριση μελών γίνεται στο καταστατικό μας (άρθρο 2 παρ. 1).

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιοστο άρθρο 2 παρ. 1.1.3 και 1.1.4, «τα παλαιά μέλη, που δεν επαναβεβαίωσαν»ηλεκτρονικάέως 11-3-2016, χάνουν την ιδιότητά τους ως μέλος με ότι αυτό συνεπάγεται. Συνεπώς η εγκύκλιος παραβιάζει το άρθρο 3 παρ. 3.1 του καταστατικού μας, με αποτέλεσμα να διαγράφονται ουσιαστικά εκατοντάδες χιλιάδες μέλη, που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία εκλογής Προέδρου. Επισημαίνουμε,ότι στους επίσημους καταλόγους της Νέας Δημοκρατίας, εμφανίζονται περίπου 1.500.000 μέλη και στην πρόσφατη διαδικασία ανάδειξης Προέδρου συμμετείχαν 407.000 μέλη.

Αποκλεισμός νέων μελών

Η διάταξη που δεν χορηγεί την δυνατότητα εγγραφής νέου μέλους ή επαναβεβαίωσης μέχρι την ημέρα διενέργειας των εκλογών, όταν αυτό μάλισταεπετράπη και στην πρόσφατη διαδικασία εκλογής Προέδρου, είναι αντικαταστατική.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5.1 του καταστατικού«Κάθε μέλος της Νέας Δημοκρατίας έχει δικαίωμα να εκλέγει, σε όλα τα Όργανα του Κόμματος, αμέσως μετά την εγγραφή του και να εκλέγεται έξι (6) μήνες μετά από αυτήν»συμμετέχοντας ισότιμα σε όλες τις εκλογές στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού (άρθρο 2 παρ. 5.2). Επιπροσθέτως η μη χορήγηση δυνατότητας στα μέλη μας, για επανεγγραφή ή επαναβεβαίωση, με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους μέχρι την ημέρα των εκλογών, που πλέον δεν χορηγείται με την εγκύκλιο αποτελεί σαφή παράβαση του ως άνω άρθρου του καταστατικού.

Η τουλάχιστον εσφαλμένη ερμηνεία του καταστατικού,γίνεται για πρώτη φορά από όργανα του κόμματος και είναι αντίθετη με το γράμμα και το πνεύμα των διατάξεων του καταστατικού, επηρεάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόποτις αποφάσεις και τα αποτελέσματα του 10ου Συνεδρίου μας.

Απαγόρευση ενστάσεων

Ηεκδοθείσα βασική εγκύκλιος απαγορεύει ρητά τις ενστάσεις επί των εκλογικών καταλόγων μελών, όταν το δικαίωμα επικύρωσής αυτών,εκχωρήθηκε μάλιστα σε υπηρεσία (!!!) του Κόμματος (μηχανογράφηση) και όχι σε θεσμικό όργανο.

Από προσλαμβάνουσες που έχουμε, σωρεία περιπτώσεων έχουν εντοπισθεί, όπου εξοβελίζονται μέλη με ιστορική διαδρομή από τους καταλόγους, καθώς και παλαιά μέλη, που δεν κατόρθωσαν για διαφόρους λόγους είτε να ψηφίσουν στις τελευταίες διαδικασίες, είτε δεν είχαν τη δυνατότητα μέσω του διαδικτύου, να υποβάλουν αίτηση επανεγγραφής, όπως πλέον αντικαταστατικά δεν επιτρέπει η εκδοθείσα αναρμοδίως εγκύκλιος.

Κλειστός κατάλογος – απαγόρευση ένστασης – απαγόρευση διόρθωσης – κλειστή διαδικασία κατά παράβαση των άρθρων 2 και 3 του καταστατικού μας.

Καθυστέρηση θεσμικών διαδικασιών

Το  Τακτικό Εθνικό Συνέδριο συγκαλείται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημερομηνία της συνόδου του, όπως προβλέπεται ρητώς στο άρθρο 7 παρ. 2 του καταστατικού.

Έως και σήμερα, γεγονός το οποίο είναι άξιο επισήμανσηςδεν έχουν υπάρξει οι προβλεπόμενες από το καταστατικό ενέργειες για την πιστοποίηση των εκ της ιδιότητάς τους (exofficio) συνέδρων (άρθρο 6 παρ. 2).

Για την τροποποίηση κάθε διατάξεως του καταστατικού θα πρέπει να υπάρξει εκτός από την διαβούλευση, πρόταση και απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας προς την Πολιτική Επιτροπή και απόφαση πρόταση αυτής προς το κορυφαίο όργανο, το Συνέδριο.

Kύριε Πρόεδρε,

Θεωρούμε ότι, μετά την εκλογή σας και την εντολή που λάβατε για να οδηγήσετε το Κόμμα μας ξανά στην κορυφή και στην διεκδίκηση της διακυβέρνησης της χώρας, τέτοια ζητήματα έλλειψης τήρησης του καταστατικού μας, αμαυρώνουν την εικόνα και δημιουργούν εσωστρέφεια άνευ αιτίας.

Η εσωτερική λειτουργία ενός κόμματος καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του, σε περίπτωση που αυτό γίνει κυβέρνηση. Το καταστατικό ενός δημοκρατικού κόμματος, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εύρυθμης λειτουργίας και νομιμοποίησης της ηγεσίας και των οργάνων του και ως εκ τούτου για κάθε τροποποίηση του οφείλουμε να τηρούμε τις οριζόμενες διαδικασίες.

Διαπιστώνουμε ότι οδηγούμεθα στο 10ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και με τις αντικαταστατικές ενέργειες, εκτός από την αυθαίρετη αφαίρεση των εξουσιών της Εκτελεστικής Γραμματείας, της Πολιτικής Επιτροπής και του Γραμματέα της, προσβάλλονται οι αρχές, οι αξίες και η δημοκρατική λειτουργία του Κόμματος και των μελών του.

Γι’ αυτό κ. Πρόεδρε,ζητάμε άμεσα την παρέμβασή σας για την αποκατάσταση της εσωκομματικής δημοκρατίας και την πιστή τήρηση της καταστατικής διαδικασίας.

Τα Μέλη της Πολιτικής Επιτροπής

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

ΜΑΤΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΚΟΣΔιαβάστε επίσης