-->
02.06.2023

Δημόσιο: Τι προβλέπει ο προϋπολογισμός για το ενιαίο μισθολόγιο

Τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η αναμόρφωση του νέου μισθολογίου προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Όπως τονίζει «στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της δημόσιας διοίκησης, προβλέπεται η δημοσιονομικά ουδέτερη μεταρρύθμιση του υφιστάμενου μισθολογίου, στοχεύοντας στην αποσυμπίεση της μισθολογικής κατανομής, σε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις, τις αρμοδιότητες και τη θέση του προσωπικού».

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το 2016 θα δαπανηθούν:

1) 9,3 εκατ. ευρώ για την επανακατάταξη υπαλλήλων

2) 24,8 εκατ. ευρώ για τις μισθολογικές προαγωγές

3) -14,3 εκατ. ευρώ για την αύξηση επιδόματος θέσης ευθύνης

4) -27 εκατ. ευρώ για την βαρύτητα θέσεων εργασίας

5) 15,4 εκατ. ευρώ για την αναμόρφωση του υφιστάμενου πλαισίου για μη μισθολογικές παροχές

Αναλυτικά:

2.3 Αναμόρφωση ενιαίου μισθολογίου

Τα προβλήματα που κατεγράφησαν στο πλαίσιο της εφαρμογής του υφιστάμενου ενιαίου βαθμολογίου-μισθολογίου (ν.4024/2011), καθώς και η ανάγκη επαναπροσέγγισης του συστήματος αμοιβών των υπαλλήλων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως προκύπτει από τη δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης έναντι των εταίρων μας, στο πλαίσιο της νέας Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής, σηματοδοτεί την ανάγκη αναμόρφωσής του.

Συγκεκριμένα στο ν. 4336/2015 (94 Α΄), στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της δημόσιας διοίκησης, προβλέπεται η δημοσιονομικά ουδέτερη μεταρρύθμιση του υφιστάμενου μισθολογίου, στοχεύοντας στην αποσυμπίεση της μισθολογικής κατανομής, σε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις, τις αρμοδιότητες και τη θέση του προσωπικού.Διαβάστε επίσης