-->
25.03.2023

Φαρμακεία για όλους…

Σύμφωνα με την Απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Υγείας, οι άδειες των φαρμακείων μπορούν να δίνονται πλέον και σε ιδιώτες.

Μόνη προϋπόθεση πως το φαρμακείο θα έχει τη μορφή ΕΠΕ  και θα υπάρχει φαρμακοποιός συνέταιρος με μερίδιο το λιγότερο 20%. Πλέον κάθε ιδιώτης μπορεί να αποκτήσει ως 5 άδειες, περιορισμός ισχύει μόνο για φέτος, καθώς κάθε χρόνο προστίθεται μια ακόμα, έτσι ώστε το 2020 ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός αδειών πανελλαδικά να φτάσει στις 10.

Τα πληθυσμιακά κριτήρια (1 φαρμακείο ανά 1.000 κατοίκους), μένουν ως έχουν, ενώ προκειμένου να καθησυχαστούν οι φόβοι ότι θα εφορμήσουν οι φαρμακευτικές εταιρίες, ορίζεται ότι δεν χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου σε νομικά πρόσωπα, πλην των συνεταιρισμών φαρμακοποιών μελών της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της ΟΣΦΕ.

Διαβάστε επίσης