-->
01.04.2023

Μόνιμες προσλήψεις με απολυτήριο λυκείου στον ΟΣΕ – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Σήμερα, Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, άνοιξε τελικά η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση 90 μόνιμων θέσεων, στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ Α.Ε.).

Η προκήρυξη για τον ΟΣΕ, προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 90 συνολικά θέσεων προσωπικού, με απολυτήριο λυκείου και σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Διαβάστε την προκήρυξη, πατώντας ΕΔΩ.

Η προκήρυξη του ΟΣΕ προβλέπει την πλήρωση:

-30 θέσεων ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων
-36 θέσεων ειδικότητας ΔΕ Σταθμάρχες
-5 θέσεων ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρονικοί
-10 θέσεων ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι
-5 θέσεων ειδικότητας ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου

Όλες οι θέσεις που ζητούνται στην προκήρυξη του ΟΣΕ αφορούν σε προσωπικό κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 1/2022, θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά, ενώ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η είσοδος στη σχετική ιστοσελίδα του ΟΣΕ και επιλέγοντας το σύνδεσμο: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσλήψεων του ΟΣΕ ΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με επισύναψη των δικαιολογητικών τους, από 19 Δεκεμβρίου 2022 έως 2 Ιανουαρίου 2023.

Αναφορικά με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και λοιπά θέματα της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία ΟΣΕ Α.Ε., στα τηλέφωνα 210-5297843 και 210-5297898 (για προθεσμίες και λοιπά θέματα της προκήρυξης) και στα τηλέφωνα 210-5297463 και 210-5297451 (για τεχνικά θέματα της ψηφιακής αίτησης).

Διαβάστε επίσης