-->
09.12.2023

Τυπώνονται και πακετάρονται τα βιβλία της νέας σχολικής χρονιάς

Εχουν αρχίσει να τυπώνονται και να πακετάρονται τα βιβλία της νέας σχολικής χρονιάς.

Στο εργοστάσιο εκτύπωσης καταγράφεται η γραμμή παραγωγής, που προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς ώστε όλα να είναι στη θέση τους για τέταρτη σχολική χρονιά, από νωρίς.

Παράλληλα, «τρέχουν» ήδη διαδικασίες τοποθέτησης εκπαιδευτικών.

vivliatora

 

 

vivlia

Τι είναι το «Πολλαπλό Βιβλίο» και ποιες αλλαγές φέρνει

Την ίδια ώρα, το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του «Πολλαπλού Βιβλίου» στα σχολεία της χώρας αποτελεί πλέον γεγονός.

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως υπέγραψε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης διδακτικών βιβλίων στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων. Η πρόσκληση δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (https://www.minedu.gov.gr/).

Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται βάσει των Υπουργικών Αποφάσεων υπ’ αρ. 160159/ΓΔ4/23-12-2022 (Β’ 6712), 45357/Δ2/20-04-2023 (Β’ 2592), 45358/Δ1/20-04-2023 (Β’ 2593) και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 497/ΓΔ4/04-01-2023 (Β’ 4).

Ξεκινά η αξιολόγηση των βιβλίων

Τα προς αξιολόγηση διδακτικά βιβλία θα πρέπει να υποβληθούν ως τις 22 Μαρτίου 2024 για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το Γυμνάσιο και την Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου, και τα διδακτικά βιβλία της Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου ως την 21η Φεβρουαρίου 2025.Τι είναι το «Πολλαπλό Βιβλίο»

Το πολλαπλό βιβλίο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν το βιβλίο από το οποίο επιθυμούν να διδάξουν στην τάξη, ανάμεσα στα εγκεκριμένα βιβλία που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (ΜΔΒ), ενώ ταυτόχρονα όλα τα εγκεκριμένα βιβλία θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή βιβλιοθήκη.

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η σταδιακή απομάκρυνση από την αποστήθιση, μέσα από περισσότερα του ενός βιβλία ανά γνωστικό αντικείμενο, καθώς και ο εμπλουτισμός των διαθέσιμων διδακτικών εργαλείων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα μπορούν να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους με το κατάλληλο διδακτικό βιβλίο.

Η δημιουργία, συγκρότηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων (ΜΔΒ) και της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων (ΨΒΔΒ) γίνεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».Διαβάστε επίσης