-->
21.03.2023

Αποζημιώσεις ενοικίων: Έρχεται νέος γύρος πληρωμών

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι πρώτες εκταμιεύσεις των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες οι οποίοι είτε δεν εισέπραξαν καθόλου ενοίκιο τον Ιανουάριο είτε έλαβαν αλλά ήταν μειωμένο κατά 40%.

Οι συγκεκριμένες εκταμιεύσεις αφορούν δηλώσεις COVID οι οποίες έγιναν από τους ιδιοκτήτες έως τις 10 του μηνός και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπήρχαν προβλήματα. Ταυτόχρονα σχεδιάζεται η καταβολή ορισμένων αποζημιώσεων που απομένουν σε ιδιοκτήτες για τα ενοίκια του Δεκεμβρίου. Όσον αφορά τις δηλώσεις COVID στις οποίες είχαν εντοπιστεί λάθη και θα πρέπει να γίνουν διορθώσεις, οι εκταμιεύσεις αναμένεται να γίνουν μετά το τέλος του μήνα.

Ταυτόχρονα σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες για τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν το Φεβρουάριο και η οποία θα ολοκληρωθεί στο τέλος Μαρτίου. Οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες για τον δεύτερο μήνα του έτους θα ξεκινήσει μετά τις 15 Απριλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά το Πάσχα.

Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιοκτήτες που δεν εισέπραξαν καθόλου ενοίκιο τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο θα αποζημιωθούν με το 80% του συμφωνημένου ενοικίου. Όσοι εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια κατά 40% δικαιούνται αποζημίωσης ίσης με το 50% του ενοικίου που δεν εισπράχθηκε.

Η αποζημίωση που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Ανείσπρακτα ενοίκια 2020

Ενόψει και της έναρξης της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η ΠΟΜΙΔΑ σε ανακοίνωση της κάνει λόγο για «φορολογικό εφιάλτη» για τους ιδιοκτήτες οι οποίοι κινδυνεύουν να φορολογηθούν με συντελεστές από 15% έως 45%.

«Γι΄αυτό και είναι αναγκαίο, ειδικά για τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2020, να δοθεί άμεσα η δυνατότητα αναβολής φορολόγησής τους μόνον με την κοινοποίηση του εξωδίκου που προβλέπεται από το άρθρο 637 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Για τον ίδιο λόγο επείγει άμεσα να εκδοθεί η ΚΥΑ για την έκπτωση από το φόρο εισοδήματος του 40% των δαπανών εργασιών αναβάθμισης κτιρίων, ενώ εκκρεμεί αδικαιολόγητα από πολλών ετών και η Υπουργική Απόφαση για εξόφληση φόρου κληρονομιών με μεταβίβαση ακινήτου προς το Δημόσιο».

Μάλιστα η ΠΟΜΙΔΑ έστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα και τον αρμόδιο υφυπουργό κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο ζητώντας :

• Αναβολή φορολόγησης ανείσπρακτων μισθωμάτων με κοινοποίηση εξωδίκου.
• Έκδοση ΚΥΑ για μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 40% των δαπανών αναβάθμισης κτιρίων.
• Έκδοση υπουργικής απόφασης για την εξόφληση φόρου κληρονομιάς με μεταβίβαση ακινήτων προς το Δημόσιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει να υπάρξει ρύθμιση μόνο για φέτος ώστε με τη χρήση μιας απλής εξώδικης λύσης οι ιδιοκτήτες να μπορούν να γλιτώσουν τη φορολογία για ενοίκια που δεν εισέπραξαν το 2020.

Διαβάστε επίσης