-->
18.05.2024

ΑΣΕΠ: Η προκήρυξη για 817 μόνιμους σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας – Για ποιες ειδικότητες

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη από το ΑΣΕΠ, η νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 817 μονίμων υπαλλήλων σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας που έρχεται για να καλύψει τμήμα των μεγάλων κενών που υπάρχουν στο χώρο της Υγείας.

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτακοσίων δέκα επτά (817) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (ΝΠΙΔ) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς και θέσεων (από μεταφορά) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με τα ακόλουθα κριτήρια: Βαθμός τίτλου σπουδών.

Δεύτερος τίτλος σπουδών, αν υπάρχει, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας. Γνώση χειρισμού Η/Υ για διοικητικές ειδικότητες. Γνώση ξένων γλωσσών. Ενδεχόμενα μεταπτυχιακά. Εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της θέσης.

Η νέα προκήρυξη θα περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες (200) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Ακτινοφυσικών, ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Βιοχημικών, ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Διαιτολόγιας, ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού, ΠΕ Εποπτών Δημοσίας Υγείας, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Κοινοτικής Υγείας, ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Λογοθεραπείας, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Στατιστικών, ΠΕ Φαρμακευτικής, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Ψυχολόγων. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), εξακόσιες δέκα επτά (617) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Εργοθεραπείας, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Λογοθεραπείας, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Αυτοματισμού, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρονικών, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Τεχνικού Ασφάλειας, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Πληροφορικής (software ή hardware), ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΤΕ Φυσικοθεραπείας.Διαβάστε επίσης