-->
12.04.2024

Δόμνα Μιχαηλίδου: Προτεραιότητα η πολυεπίπεδη εκπαίδευση και στήριξη των ατόμων με οπτική αναπηρία

Πόρισμα για την κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες της καθημερινής διαβίωσης των ατόμων με οπτική αναπηρία, συνέταξε ομάδα εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το πόρισμα παραδόθηκε στην υφυπουργό Εργασίας, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, με στόχο την περαιτέρω αξιοποίησή του το συντομότερο δυνατόν, για να καλυφθεί, όπως διαπιστώθηκε, «ένα τεράστιο κενό του κράτους πρόνοιας που χρονίζει για δεκαετίες».

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αναγνωρίζοντας την ανάγκη εκπαίδευσης των συμπολιτών μας με προβλήματα όρασης στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, ως βασικό μέσο ενίσχυσης της αυτονομίας και της ανεξάρτητης διαβίωσής τους, έθεσε αυτή ως μείζονα πολιτική του προτεραιότητα, η οποία συμπεριελήφθη και στους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία.

Για τον σκοπό αυτό, συστάθηκε ομάδα εργασίας, με αντικείμενο τη μελέτη και την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την ανάληψη πρωτοβουλιών για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου εκπαίδευσης στους τομείς αυτούς.

Τα βασικά συμπεράσματα

Στο πόρισμα, που παρέδωσε η ομάδα εργασίας τον Οκτώβριο του 2021, διαπιστώνεται «αριθμητική ανεπάρκεια των εκπαιδευτών στους ανωτέρω τομείς σε σχέση με τους προς εκπαίδευση πολίτες με οπτική αναπηρία και διερευνώνται τρόποι, ώστε να αναπτυχθεί με καλύτερους όρους ένα πλαίσιο εκπαίδευσης νέων εκπαιδευτών».

«Στην κατεύθυνση αυτή δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του θεσμού της εκπαίδευσης των σκύλων οδηγών, καθώς αποτελεί σημαντική υποστηρικτική υπηρεσία, η οποία συντελεί στην αναβάθμιση του επιπέδου ανεξαρτησίας των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Επιπλέον, προτείνεται η διαμόρφωση των κανόνων για την υλοποίηση -για πρώτη φορά στη χώρα- ενός προγράμματος εκπαίδευσης νέων εκπαιδευτών κινητικότητας, προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης, καθώς και η δημιουργία επαγγελματικού περιγράμματος τόσο για τους εκπαιδευτές αυτούς όσο και για τους εκπαιδευτές σκύλων οδηγών για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Σύμφωνα με το πόρισμα, η Πολιτεία, ανταποκρινόμενη στον θεσμικό ρόλο της, συναισθάνεται πλήρως την ιδιαίτερη μέριμνα που οφείλει να επιδεικνύει για τα άτομα με οπτική αναπηρία. Γι’ αυτό και θέτει σε προτεραιότητα τη σφαιρική και πολυεπίπεδη εκπαίδευση και τη στήριξη των ατόμων αυτών για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής τους και τη συμπερίληψή τους στην κοινωνία.

Έκτος από τους ειδικούς επιστήμονες και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, στην επιτροπή συμμετείχαν εκπρόσωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών Ελλάδας, του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, του Κέντρου Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδας, της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.Διαβάστε επίσης