-->
26.09.2022

Δωρεές ιδιωτών και εταιρειών σε Πολεμική Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (13:08:05 μ.μ.) η απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας με την οποία έγιναν αποδεκτές 7 δωρεές ιδιωτών και εταιρειών προς την Πολεμική Αεροπορία.

Πρόκειται για:

α. Ένα σκύλο, εκ μέρους του Πασχάλη Κυργιαλάνη, φυλής Malinois,

β. Ένα σκύλο, εκ μέρους του κ. Μιχαήλ, φυλής German Shepherd,

γ. Ένα πολυμηχάνημα εκτυπωτή HP LAZER MFP 137/FWG, από την εταιρεία «Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Κώστα ΙΚΕ», εκτιμώμενης αξίας 150 ευρώ,

δ. Ένα ψηφιακό θερμόμετρο μετώπου, εκ μέρους του φαρμακείου «Γεώργιος Κατωγιάννης», εκτιμώμενου κόστους 65 ευρώ,

ε. Έναν ηλεκτροκαρδιογράφο με τον εξοπλισμό του και μιας συσκευής μέτρησης αρτηριακής πίεσης από το Σωματείο με επωνυμία «Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Βόλου», εκτιμώμενου κόστους 1.500 ευρώ,

στ. Ένα σύστημα κριού παραβίασης θυρών (Ram Breach) από την εταιρεία «SPECIAL CARS KOLIVA», εκτιμώμενου κόστους 650 ευρώ και

ζ. Μία θεματική αεροπορική εγκυκλοπαίδεια, τεσσάρων τόμων, ποσότητας εκατόν εξήντα τεμαχίων, και ένα αγγλοελληνικό λεξικό αεροπορικών όρων, ποσότητας εκατόν εξήντα τεμαχίων, από την εταιρεία «ΙΔΕΑΤΟ – Χ. & Α. ΤΣΑΠΑΡΑ Ο.Ε.», εκτιμώμενου κόστους 11.040 ευρώ.

Ένα ανυψωτικό περονοφόρο όχημα δώρισε προς την διεύθυνση Ναυτικών Όπλων του Ναύσταθμου Σαλαμίνας η εταιρεία «SOUKOS ROBOTS Α.Β.Ε.Ε.» Το Πολεμικό Ναυτικό εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία.

Διαβάστε επίσης