-->
02.12.2023

Δράσεις για να μπει «φρένο» στην αύξηση των στερεών αποβλήτων στα Χανιά

Σημαντική αύξηση των παραγόμενων αστικών αποβλήτων στον δήμο Χανίων για την επόμενη τριετία, προβλέπει το επικαιροποιημένο τοπικό σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων που εκπονήθηκε από την Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου.

Η εκπόνηση του σχεδίου στοιχεία του οποίου παρουσιάζει το ΑΠΕ -ΜΠΕ αποτελεί υποχρέωση για κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ ανάλογα σχέδια εκπονήθηκαν και για άλλους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του δήμου Χανίων Μιχάλης Τσουπάκης, «η εκπόνηση του σχεδίου αποτελεί υποχρέωση για κάθε δήμο που οφείλουν να έχουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των απορριμμάτων καθώς η διαχείριση των στερεών αποβλήτων τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει το σημαντικότερο ζήτημα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν».

Το σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Το τοπικό σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων του δήμου Χανίων περιγράφεται αναλυτικά μέσα από 176 σελίδες και προβλέπει την ιεράρχηση , τους στόχους και δράσεις για την διαχείριση των απορριμμάτων.

Στην «πυραμίδα» των δράσεων είναι η πρόληψη, η ελαχιστοποίηση , η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση, η λιπασματοποίηση και η ανάκτηση καθώς και η ασφαλής διάθεση των απορριμμάτων.

Στο τοπικό σχέδιο αναφέρονται όλα τα χαρακτηριστικά του δήμου, δημογραφικά στοιχεία, έκταση, πληθυσμός, δραστηριότητες, καθώς και οι προβλέψεις για την μελλοντική εξέλιξη του πληθυσμού.

Ακόμα γίνεται εκτενής αναφορά για το κάθε είδος αστικών αποβλήτων, για το πού παράγονται καθώς και για τα συλλεχθέντα ανά έτος αστικά απόβλητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2019, ανά κάτοικο η ετήσια παραγωγή αστικών αποβλήτων ήταν 535,9 κιλά.

Θα αυξηθούν τα αστικά απόβλητα τα επόμενα χρονια

Ιδιαίτερο στοιχείο του σχεδίου είναι η εκτίμηση για αύξηση των αστικών αποβλήτων του δήμου Χανίων την επόμενη τριετία.

Ειδικότερα υπάρχει πρόβλεψη για τους τόνους απορριμμάτων που θα παραχθούν .

Σύμφωνα με αυτήν την εκτίμηση το 2022 θα παραχθούν 76.822 τόνοι, το 2023 θα παραχθούν 77.571, το 2024 θα αυξηθούν σε 78.349, και το 2025 σε 79.157 τόνους.

Στο τοπικό σχέδιο περιγράφονται ακόμα αναλυτικά οι τρόποι διαχείρισης των αστικών αποβλήτων του δήμου ανά περιοχή και δημοτική ενότητα, ενώ παράλληλα μέσω έρευνας με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν το 2017, αποτυπώνεται και το ποσοστό ικανοποίησης των πολιτών σε θέματα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με τις θετικές γνώμες να είναι 94,9%.

Επίσης οι πολίτες απαντούν στην πλειοψηφία τους θετικά για το αν ανακυκλώνουν απορρίμματα καθώς για το είδος των απορριμμάτων αυτών.

Στο ίδιο σχέδιο υπάρχει αναλυτική περιγραφή των δράσεων του δήμου και της ΔΕΔΙΣΑ για τις δράσεις διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, για τους τρόπους μείωσης για τα μέσα και το προσωπικό καθώς και για το κόστος.

Παράλληλα αναφέρεται ότι για το 2025 και στην εκτιμώμενη παραγωγή 79.157 τόνοι στερεών αποβλήτων ποσοστό 55%, δηλαδή 43.537 τόνοι θα πρέπει να προωθηθούν προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

Η εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης αποτελεί υποχρέωση για κάθε δήμο καθώς εκτός από το ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα των απορριμμάτων αποτελεί και προϋπόθεση ώστε να λαμβάνει χρηματοδοτήσεις για την στήριξη του τομέα της καθαριότητας.Διαβάστε επίσης