-->
07.10.2022

Έκθεση ΟΟΣΑ: Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των μισθωτών τα 2 τελευταία χρόνια στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, το 2021 καταγράφηκε στην Ελλάδα μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις φορολογικής επιβάρυνσης (tax wedge) των μισθωτών.

Η απόφαση της κυβέρνησης για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών οδήγησε σε μια ακόμα κατάκτηση της Ελλάδας, σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ.

Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά και τα οφέλη για τους μισθωτούς ακόμα πιο σημαντικά, καθώς η φορολογική επιβάρυνση για τον μέσο άγαμο μισθωτό μειώθηκε κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες (από 38,9% το 2020, σε 36,7 το 2021). Η μείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία καλύπτει και την περικοπή εργοδοτικών εισφορών και τη μείωση εισφορών των εργαζομένων.

Δύο χρόνια νωρίτερα – πριν την ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας – η φορολογική επιβάρυνση κυμαινόταν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα της τάξεως του 40,9 και 40,8%.

Για τον ΟΟΣΑ η φορολογική επιβάρυνση υπολογίζεται ως ποσοστό του κόστους εργασίας και αφορά τον φόρο εισοδήματος και τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών μείον τα οικογενειακά επιδόματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το 2021, μεγαλύτερη μείωση του φορολογικού βάρους για τη συγκεκριμένη κατηγορία μισθωτών είχε μόνο η Τσεχία (4,12 π.μ.).Διαβάστε επίσης