-->
25.03.2023

Έλληνες επιστήμονες: Στην έρευνα πάμε καλά

Το ερευνητικό έργο των Ελλήνων επιστημόνων, όπως αποτυπώνεται στις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης, διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους του. Την περίοδο 2006-2020 οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από ελληνικούς φορείς πέτυχαν αξιοσημείωτες επιδόσεις όσον αφορά τον αριθμό, την ποιότητα και την πρωτοτυπία σε διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά, το 2019 και το 2020 καταγράφηκε μεγάλη αύξηση του αριθμού των δημοσιεύσεων, καθώς και των αναφορών που έλαβαν από άλλους επιστήμονες.

Ειδικότερα, με βάση τη νέα έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), για τις επιδόσεις των ελληνικών ερευνητικών φορέων σε επιστημονικές δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης διαφορετικών τύπων (δηλαδή σε περιοδικό, στο περιεχόμενο του οποίου έχουν πρόσβαση όλοι οι αναγνώστες χωρίς συνδρομή) το 2020 έγιναν 9.803 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, επιτυγχάνοντας έτσι την υψηλότερη κατ’ έτος επίδοση για όλη την περίοδο 2006-2020. Το 2016 ήταν 5.720 δημοσιεύσεις και το 2019 8.250.

Μάλιστα, την πενταετία 2016-2020 οι δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης των ελληνικών φορέων έλαβαν 428.635 αναφορές, με σταθερά ανοδική τάση τα τελευταία έτη και με το μερίδιό τους επί του συνόλου των αναφορών των δημοσιεύσεων ελληνικών φορέων να ανέρχεται στο 60,61%. Παράλληλα, ο δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης από ελληνικούς φορείς (μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση) αυξάνεται συνεχώς σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2006-2020.

Την περίοδο 2016-2020 έγιναν συνολικά 37.064 επιστημονικές δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης. Εξ αυτών 1.126 κατατάχθηκαν παγκοσμίως στο 1% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση, 3.872 δημοσιεύσεις στο 5%, 6.417 στο 10%, 12.682 στο 25% και 21.023 στο 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση. Μάλιστα, όπως ανέφερε χθες στην «Κ» στέλεχος του ΕΚΤ, στο σύνολο των ελληνικών δημοσιεύσεων οι 1.126 αποτελούν το 3,2%, οι 3.872 το 11,2%, οι 6.417 το 18,5%, οι 12.682 το 36,6% και οι 21.023 το 60,6% του συνόλου των ελληνικών δημοσιεύσεων. Καθώς ο παγκόσμιος μέσος όρος σε όλες τις κατηγορίες έχει οριστεί στο 1%, οι ελληνικές επιδόσεις τον ξεπερνούν σε όλες τις κατηγορίες.

Οι περισσότερες δημοσιεύσεις, ως συνήθως, έγιναν από πανεπιστήμια (30.923, το 83,4% του συνόλου). Ως προς την απήχησή τους, την πενταετία 2016-2020 οι δείκτες απήχησης των δημοσιεύσεων από ελληνικούς φορείς ξεπερνούν τον παγκόσμιο μέσο όρο 1 σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Η υψηλότερη απήχηση (δείκτης απήχησης: 2,01) καταγράφεται στο πεδίο Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, και ακολουθούν τα πεδία Φυσικές Επιστήμες (1,52), Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική (1,45), Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία (1,36), Κοινωνικές Επιστήμες (1,32) και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (1,22).

Τα στοιχεία δημοσιεύσεων και αναφορών αντλήθηκαν από τη διεθνή βάση δεδομένων Web of Science. Η ηλεκτρονική έκδοση του ΕΚΤ διατίθεται στη διεύθυνση http://report09oa.metrics.ekt.gr.

Διαβάστε επίσης