-->
10.06.2023

Εμβόλιο Moderna: Αξιολόγηση από EMA για χρήση σε παιδιά 6 έως 11 ετών

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ξεκίνησε την αξιολόγηση αίτησης για επέκταση της χρήσης του εμβολίου mRNA της Moderna κατά της Covid-19, σε παιδιά ηλικίας 6 – 11.

Η επιτροπή φαρμάκων του EMA θα εξετάσει τα στοιχεία για το εμβόλιο, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων μιας συνεχιζόμενης κλινικής μελέτης οποία συμμετέχουν παιδιά 6 – 11 ετών, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα προβεί σε σύσταση για επέκταση της χρήσης του.

Το χρονοδιάγραμμα της κάθε διαδικασίας αξιολόγησης εξαρτάται πάντα από τα στοιχεία τα οποία έχουν υποβληθεί. Με βάση το τρέχον χρονοδιάγραμμα, αναμένεται γνωμοδότηση σε περίπου δύο μήνες, εκτός και αν χρειαστούν επιπλέον πληροφορίες ή αναλύσεις. Πρόκειται για ένα συντομευμένο χρονοδιάγραμμα σε σχέση με παρόμοιου είδους αξιολογήσεις που γίνονται εκτός συνθηκών πανδημίας.

Ο Οργανισμός θα γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του και το πόρισμα της επιτροπής θα προωθηθεί στην Κομισιόν, η οποία θα λάβει και την τελική απόφαση.

Σημειώνεται ότι το Spikevax της Moderna, το οποίο έχει πάρει πλέον το πράσινο φως για χρήση σε άτομα από 12 ετών και άνω, έλαβε για πρώτη φορά έγκριση στην Ε.Ε. τον Ιανουάριο του 2021.Διαβάστε επίσης