-->
24.06.2024

Κατατέθηκε στις Βρυξέλλες το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για λαθρεμπόριο και φοροδιαφυγή

Με ψηφιακά μέσα κυβέρνηση και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, βάζουν στόχο να «συλλάβουν» το λαθρεμπόριο και τη φοροδιαφυγή. Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2023 το οποίο υπέβαλε στην ΕΕ η Αθήνα, περιγράφει βήμα-βήμα την ψηφιακή μετάβαση των ελεγκτικών αρχών και νέα μέτρα διαφύλαξης των κρατικών εσόδων, ως το 2025.

Όπως τονίζεται στις 163 σελίδες του Προγράμματος:

· στο Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχει ενταχθεί το σχέδιο παροχής κινήτρων για ηλεκτρονικές συναλλαγές, ιδιαίτερα σε επιλεγμένες κατηγορίες δαπανών υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής.

· προωθείται η ηλεκτρονική έκδοση και παρακολούθηση όλων των διακινούμενων προϊόντων και εμπορευμάτων (δελτίο αποστολής κλπ). Αυτό το υποέργο προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023 και τα αντίστοιχα παραστατικά πωλήσεων θα συμβάλουν στη μείωση της φοροδιαφυγής και του φορολογικού κενού.

· προωθείται η διασύνδεση ταμειακών μηχανών και τερματικών POS με την ΑΑΔΕ, προκειμένου κάθε συναλλαγή να καταγράφεται και τα δεδομένα να διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στο ΑΑΔΕ. Μέχρι το τέλος Μαρτίου 2023, περισσότερες από 447.500 επιχειρήσεις είχαν ήδη συνδεθεί ηλεκτρονικά στο myDATA, για να καταχωρούν αυτόματα τις λιανικές συναλλαγές τους. 500.000 επιχειρήσεις θα έχουν διασυνδέσει τις ηλεκτρονικές ταμειακές τους μηχανές και τα POS με την ΑΑΔΕ έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

· για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου (κυρίως καπνός, αλκοόλ, καύσιμα) αλλάζουν τα συστήματα παρακολούθησης, οι διαδικασίες ελέγχου και ο εξοπλισμός ελέγχου σχετικά με τα φορτία.Διαβάστε επίσης