-->
12.05.2021

Κυρώσεις για self tests από 3 Μαΐου – Μέχρι την Κυριακή του Πάσχα η δήλωση αποτελεσμάτων

Παρατείνεται μέχρι τις 2 Μαΐου, ημέρα του Πάσχα, η μεταβατική περίοδος για την δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του υποχρεωτικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, self test, στους εργαζόμενους σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εργοδοτών στους οκτώ κλάδους που εμπίπτουν στην ΚΥΑ. Μετά την νέα παράταση τα πρόστιμα και οι κυρώσεις θα επιβληθούν από 03 Μαΐου και εφεξής.
Η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από τους εργαζόμενους έως 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στο τόπο εργασίας και η δήλωση του αποτελέσματος στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ πριν την προσέλευσή τους στο τόπο εργασίας, άρχεται από 03.05.2021.

Ειδικά για την εβδομάδα από Δευτέρα 26/04/2021 μέχρι την Κυριακή 02.05.2021, οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ θα μπορούν να προμηθευτούν από τα φαρμακεία δωρεάν δύο τεστ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test), με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Τα δύο δωρεάν δύο (2) τεστ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) αντιστοιχούν στην κάλυψη της υποχρέωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου από τους εργαζόμενους για τις δύο προσεχείς εβδομάδες (δηλαδή από 26.04.2021 έως 02.05.2021 και από 03.05. έως 09.05.2021).

Κατά την εβδομάδα από 03.05. έως 09.05.2021 οι εργαζόμενοι θα προμηθευτούν ένα ακόμα τεστ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test), το οποίο θα αντιστοιχεί στην κάλυψη της υποχρέωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου από αυτούς για την εβδομάδα από 10.5.2021 μέχρι 16.05.2021.

Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέχρι και 02.05.2021, σε επιτόπιους ελέγχους που θα διενεργούν στο πλαίσιο του ελεγκτικού τους έργου θα παρέχουν σχετική πληροφόρηση για την εφαρμογή της ΚΥΑ σε εργοδότες και εργαζόμενους.Διαβάστε επίσης