-->
07.02.2023

Νέοι κανόνες από την Ε.Ε. για μείωση των πλαστικών ρύπων

Περαιτέρω κανόνες για τη σταδιακή μείωση της χρήσης πλαστικών συσκευασιών στοχεύει να εισάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ανακοίνωσε χθες πρόταση τριών δράσεων για την αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης των παραγόμενων ρύπων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, αν και τα ποσοστά ανακύκλωσης έχουν αυξηθεί στην Ε.Ε., δεν έχει παρατηρηθεί αντίστοιχη μείωση στους πλαστικούς ρύπους. Αντίθετα, η ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων από τις πλαστικές συσκευασίες αυξάνεται ταχύτερα από τον ρυθμό ανακύκλωσης. Το επιπρόσθετο ποσοστό έχει ξεπεράσει το 20% τα τελευταία 10 χρόνια, ιδίως λόγω της συνεχιζόμενης κυκλοφορίας συσκευασιών μιας χρήσης στο εμπόριο. Οπως τόνισε η Επιτροπή, χωρίς περαιτέρω μέτρα ο όγκος των παραγόμενων πλαστικών ρύπων θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 46% έως το 2030 και κατά 61% έως το 2040 σε σύγκριση με το 2018.

Μπροστά σε αυτά τα δεδομένα, το νέο σύνολο των ευρωπαϊκών δράσεων βάζει αυστηρά όρια στον τρόπο που τα τρόφιμα, τα προϊόντα καλλωπισμού και άλλα είδη διατίθενται στο αγοραστικό κοινό. Τα νέα μέτρα, εάν εφαρμοστούν πλήρως, θα μπορούσαν να μειώσουν τα απόβλητα κατά 15% έως το 2040 ανά κάτοικο ανά κράτος-μέλος. Η προσαρμογή στην πορεία προς τη μείωση του πλαστικού στις συσκευασίες θα είναι σταδιακή και εκφράζεται με στόχους που τίθενται αρχικά για το 2030 (στόχος μείωσης 5% σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2018) και το 2035 (στόχος μείωσης 10%).

Με βάση το νέο πλαίσιο, οι εταιρείες θα υποχρεούνται να συσκευάζουν τα προϊόντα τους σε συσκευασίες πολλαπλών χρήσεων αντί σε μιας χρήσης. Ακόμη κι αν οι συσκευασίες πολλαπλών χρήσεων παράγονται από πλαστικό που διασπάται δυσκολότερα, θα υπάρξει μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αφού λιγότερες συσκευασίες θα καταλήγουν στο περιβάλλον και τις χωματερές, ενώ η μείωση της παραγωγής τους στα εργοστάσια θα έχει θετικά αποτελέσματα για τη μείωση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα.

Τρόφιμα και ροφήματα

Μέχρι το 2030 το 20% και μέχρι το 2040 το 80% των κρύων και ζεστών ροφημάτων θα πρέπει να πωλείται σε συσκευασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι καταναλωτές θα μπορούν να ξαναγεμίζουν την ίδια συσκευασία από τα σημεία πώλησης. Στην περίπτωση της μπίρας, για παράδειγμα, οι πάροχοι θα πρέπει να πωλούν το 10% των προϊόντων τους σε επαναγεμιζόμενα δοχεία μέχρι το 2030.

Σε ό,τι αφορά τα έτοιμα γεύματα από εστιατόρια, οι στόχοι που θέτει η Επιτροπή στην πρότασή της είναι 10% για το 2030 και 40% για το 2040. Ταυτόχρονα, σε περίπτωση που ένα προϊόν μπορεί να διατεθεί άνευ περιτυλίγματος ή κουτιού, αυτό θα πρέπει να γίνει η πάγια πρακτική.

Τέλος, κάθε συσκευασία θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά ετικέτα, η οποία θα εξηγεί με ευδιάκριτο τρόπο το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένη και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ανακυκλωθεί σωστά. Τα ίδια σύμβολα θα χρησιμοποιούνται παντού στην Ε.Ε.Διαβάστε επίσης