-->
01.04.2023

Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Η διαδικασία για να το αποκτήσουν όσοι έχουν εμβολιαστεί εκτός Ελλάδας

Προκειμένου να λάβουν πιστοποιητικό – εμβολιασμού ή νόσησης- όσοι νόσησαν στο εξωτερικό ή εμβολιάστηκαν σε κάποια άλλη χώρα, εκδόθηκε ΦΕΚ που περιγράφει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να αναγνωριστούν τα έγγραφα που διαθέτουν από δομές υγείας του εξωτερικού στην Ελλάδα.

Για να λάβει κάποιος πιστοποιητικό εμβολιασμού θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί με κάποιο από τα εμβόλια που αναγνωρίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού

Σύμφωνα με το ΦΕΚ «δημιουργείται ειδική ψηφιακή πλατφόρμα καταχώρισης εμβολιασμών και περιστατικών νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 που διενεργήθηκαν ή έλαβαν χώρα, αντίστοιχα, στο εξωτερικό («Πλατφόρμα»), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)»

Σκοπός της Πλατφόρμας είναι η καταχώριση των στοιχείων φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση:
α) στο Μητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κοροναϊού COVID-19 της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 55Α του ν. 4764/2020, εφόσον έχει διενεργηθεί πλήρης εμβολιασμός με αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού εμβόλια, σε νοσηλευτικό οργανισμό ή ίδρυμα ή οιοδήποτε άλλο φορέα, που διενεργεί νομίμως εμβολιασμούς σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα,

ή β) στο Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού από τον κοροναϊό COVID-19 της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 192του ν. 4855/2021, εφόσον έχει λάβει χώρα περιστατικό νόσησης από τον κοροναϊό COVID-19 σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα.

Η καταχώριση πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης του φυσικού προσώπου που υποβάλλεται στην Πλατφόρμα.

Ειδικά στην περίπτωση της καταχώρισης στο Μητρώο της περ. α’ της παρ. 3, ο εμβολιασμός θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί με έναν από τους τύπους εμβολίων που απαριθμούνται στην παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ΄αρ. 5570/1.12.2021 (Β’ 5637) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε επίσης